ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1868
ชื่อสมาชิก : ปวีณ เขื่อนแก้ว
เพศ : ชาย
อีเมล์ : paween_k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/2/2558 9:50:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/2/2558 9:50:50


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก