KM พระเอก...ขององค์กร
วันที่เขียน 25/5/2559 14:55:16     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/4/2567 7:43:31
เปิดอ่าน: 3464 ครั้ง

การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ"ก้าวแรกการจัดการความรู้(KM the 1 day) ครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการความรู้(Knowledge Management) อย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่ที่ปฏิบัติได้แล้ว สิ่งที่ได้รับยิ่งกว่านั้นคือมิตรภาพอันงดงามที่ก่อเกิดขึ้นมาะหว่างบุคลากรที่เข้ามารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน...

คลิกที่นี่เพื่ออ่านเนื้อหาและดูรูปภาพของ บทความ เรื่อง "KM พระเอก...ขององค์กร"

ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
ปาณิศา วงค์ใส     วันที่เขียน : 14/6/2559 0:00:00

ขอบคุณท่านอาจารย์ทิพย์สุดามากค่ะ...พี่มลได้รับกำลังใจจากอาจารย์และมีพลังใจในการที่จะทำKM เพิ่มขึ้นอีกมากมายเลยค่ะ...

ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล     วันที่เขียน : 4/6/2559 0:00:00

ชื่นชมพี่มลมากค่ะ เป็นบทความที่สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมค่ะ ลองลงมือทำดีนะคะ KM ไม่ทำไม่รู้ค่ะ

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
ในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น สามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กำหนดได้ง่ายขึ้น
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 4/3/2567 10:46:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/4/2567 21:53:16   เปิดอ่าน 101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง