ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2164
ชื่อสมาชิก : ปิยธิดา กล่ำภู่
เพศ : หญิง
อีเมล์ : piyatida_kp@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 6/2/2560 11:30:42
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 6/2/2560 11:30:42


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก