คู่มือการประสานงานกลุ่มช่วยวิชการ
วันที่เขียน 8/8/2555 13:35:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/3/2566 19:53:42
เปิดอ่าน: 3210 ครั้ง

คู่มือการประสานงานของกลุ่มงานช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับนี้ เป็นองค์ความรู้ที่ได้รวบรวมจากการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ “คุย คิด ปิด แก๊ป” ที่บุคลากรกลุ่มงานช่วยวิชาการได้ร่วมกันจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=167
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
คธาวุฒิ ทิพจร     วันที่เขียน : 8/8/2555 0:00:00

ดาวน์โหลดคู่มือการประสานงานกลุ่มช่วยวิชาการ http://www.e-manage.mju.ac.th/file_referrent/MISDocRef_08082555131534_TRFizeOnFizezeFrNiTRFrtWtW.pdf

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานช่วยวิชาการ
สรุปรายงานจากการอบรม » การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
ปัจจุบันเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทในการทำประโยชน์กับงานหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรค ด้านอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงพันธุ์พืช การนำเทคนิคทางอณูพันธุศาสต...
LAMP, PCR, Loop-mediated isothermal amplification, เทคนิค LAMP     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน วริศรา สุวรรณ  วันที่เขียน 27/9/2565 15:43:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/3/2566 8:44:57   เปิดอ่าน 978  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
อบรม online -นงคราญ » มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่การตรวจประเมินและรองรับห้องปฏิบัติการปลอดภัยเพื่อการยอมรับร่วม (peer evaluation)
การพัฒนาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน/องค์กร ต้องมีการกระตุ้นในทุกระดับทั้งระดับองค์กร มหาวิทยาลัย หน่วยงาน คณะ/ภาควิชาและห้องปฏิบัติการ มีแผนยุทธศาสตร์เพื่อใช้ขับเคลื่อนและดำเนินงานด้านความ...
ESPReL Checklist  กลุ่มช่วยวิชาการ  การขอตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการใน peer evaluation  มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  อบรมonline     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานช่วยวิชาการ
ผู้เขียน นงคราญ พงศ์ตระกุล  วันที่เขียน 21/12/2564 12:37:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/3/2566 10:53:05   เปิดอ่าน 1560  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง