รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : TPCK
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์แผน » การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
การจัดทำแผนทางด้าน ICT เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอน มีแนวคิดในการส่งเสริมการจัดห้องเรียน ที่ใช้ TPCK Model สำหรับกระบวนการเรียนการสอนในยุค 21st
คำสำคัญ : Apple  Microsoft Office365  TPCK Model  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานนโยบายและแผน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4661  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 22/9/2558 11:14:45  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 6:56:36
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » สรุปหัวข้อโครงการสัมมนาด้านเทคนิคและการจัดการเรียนการสอน ICT For Learning
การใช้เทคโนโลยี สำหรับการเรียนการสอนในโลกยุค ICT ต้องอาศัยกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบ TPCK นั่นคือการผนวกการเรียนรู้ร่วมกับความรู้ในเนื้อหา ความรู้ในวิธีการสอน และความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยี โดยเทคโนโลยีจากค่าย iOS ได้สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยนำเสนอ Apple TV เพื่อใช้เชื่อมต่อข้อมูล/ภาพ ที่อยุ่ iPhone/iPad ขึ้น Projector โดยผ่านระบบ Airplay นอกจากนั้น Apple ยังสนับสนุนในด้าน App for Education iBook idrop iTune U สำหรับการเรียนการสอนอีกด้วย
คำสำคัญ : Airplay  Apple TV  iBook  itune U  TPCK  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4373  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 21/9/2558 16:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 12:05:54