รู้หรือไม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีที่เก็บไฟล์ฟรี สำหรับบุคลากรและนักศึกษา
วันที่เขียน 23/6/2562 20:59:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 1:30:13
เปิดอ่าน: 3675 ครั้ง

ความรู้จากการที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับ Office365

        หากท่านเป็นบุคลากรหรือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้   โดยมี e-mail  address ที่มี account เป็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ก็สามารถจัดเก็บไฟล์หรือโฟดเดอร์ที่มีขนาดความจุมากๆได้ โดยใช้งาน Microsoft Office 365 สำหรับสถาบันศึกษา
        ซึ่งสามารถช่วยจัดเก็บไฟล์ต่างๆหรือเมลได้ความจุมากถึง 50 GB  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการย้ายที่จัดเก็บเมลจากserver เดิมของมหาวิทยาลัย ไปบนระบบ One drive ของ office 365 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562

การใช้งาน        
        สำหรับการเข้าใช้งาน ให้พิมพ์ url ชื่อ  www.office.com จากนั้นให้ใส่ e-mail account สำหรับบุคลากรที่เพิ่งทำงานหรือนักศึกษาใหม่ ให้ติดต่อขอ e-mail  account ได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
        สำหรับบางท่านอาจจะเข้าใช้งานไม่ได้ หากใส่ชื่อแล้วตามด้วย@mju.ac.th  วิธีการแก้ไข คือ ให้เพิ่มเป็นชื่อภาษาอังกฤษ ตามด้วย @office365.mju.ac.th ดังรูป

 

 

 

 เมื่อเข้าไปแล้วจะพบหน้าสำหรับส่งเมล แต่หากต้องการเพิ่มไฟล์หรืออัพไฟล์ต่างๆขึ้นไปใน onedrive ให้กดรูปจุด 9 จุด ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ
                                              

              

         สามารถเพิ่มไฟล์หรืออัพโหลดไฟล์ขึ้นไปบนระบบOneDrive ได้เลย และนอกจากนั้นยังสามารถแชร์ไฟล์ให้แก่เพื่อนร่วมงานหรือแชร์ให้ผู้อื่นสามารถเข้าไปแก้ไขได้

 

                               

การใช้แอป OneDrive บนเดสก์ท็อป

ถ้าคุณมี Windows 7, Windows Vista หรือ Mac คุณสามารถติดตั้งแอป OneDrive บนเดสก์ท็อปฟรีเพื่ออัปโหลดไฟล์และโฟลเดอร์ไปยังOneDrive โดยอัตโนมัติ ไฟล์ที่คุณอัปโหลดโดยใช้แอปเดสก์ท็อปสามารถทำงานได้เป็น20GB ขนาดใหญ่

การใช้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยัง OneDrive โดยใช้แอป OneDrive สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android, iOS หรือ Windows Phone ได้

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=969
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 23:05:17   เปิดอ่าน 78  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 1:03:53   เปิดอ่าน 80  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง