ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1308
ชื่อสมาชิก : ประทีป สุขสมัย
เพศ : ชาย
อีเมล์ : prateep@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/3/2556 13:20:27
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/3/2556 13:20:27


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การประหยัดพลังงานในหน่วยงาน
- ยังไม่มีรายการคำถาม
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม
การเลือกใช้สาย สำหรับกล้องวงจรปิดแบบ Analog
โปรแกรม Adobe Premiere ช่วยทำสื่อวิดิโอได้อย่างง่าย