ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 711
ชื่อสมาชิก : กัณณิกา ข้ามสี่
เพศ : หญิง
อีเมล์ : kannika-k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/12/2554 6:26:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/12/2554 6:26:48


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก