มารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น
วันที่เขียน 29/9/2560 14:59:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 1:44:12
เปิดอ่าน: 32028 ครั้ง

ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับทางการทูต การค้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างทั้งงาน และรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าบ้านที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อการต้อนรับ และการพัฒนาเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละชนชาติต่างมีวัฒธนธรรม และธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติแตกต่างกันออกไป สำหรับมารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น มีทั้งหมด 10 ข้อ

มารยาทในการรับประทานอาหารแบบจีน

ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับทางการทูต การค้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างทั้งงาน และรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าบ้านที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อการต้อนรับ และการพัฒนาเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละชนชาติต่างมีวัฒธนธรรม และธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติแตกต่างกันออกไป

สำหรับมารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น มีทั้งหมด 10 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ในฐานะแขกผู้มาเยือน ไม่ควรรับประทานหรือดื่มเครื่องดื่มก่อนเจ้าบ้านเด็ดขาด ตามธรรมเนียมของชาวจีนเจ้าบ้านจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟอาหารแก่หัวหน้าแขกที่มาเยือนรวมถึงแขกที่นั่งใกล้ๆอีก 1 หรือ 2 คน จากนั้นก็จะกล่าวเชิญให้แขกเริ่มรับประทานอาหารได้ ในตอนนี้เองที่เราจะได้รับอนุญาตให้สามารถตักอาหารได้

2. ชิมอาหารให้ครบทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะ ตามธรรมเนียมจีนถือว่าเป็นเรื่องที่เสียมารยาทมากหากเราจะไม่แตะต้องอาหารจานใดจานหนึ่งเลย เพราะเจ้าภาพจะมองมาที่คุณเพื่อเฝ้าดูปฎิกิริยาที่มีต่ออาหารบนโต๊ะ ดังนั้นการลองชิมอาหารทุกอย่างจึงเป็นการให้เกียรติอย่างหนึ่ง แม้ว่าอาหารที่ว่านั้นจะเป็นแมงป่องทอดขึ้นชื่อหรือซุปงูก็ตาม

3. ถามเพื่อนร่วมโต๊ะก่อนตักอาหารหรือเติมน้ำให้ตัวเองเสมอ เพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจถูกมองว่าเป็นพวกตะกละตะกลามที่ไร้มารยาทเอาได้ หากเอาแต่ตักอาหารหรือรินน้ำให้ตัวเองก่อน อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการรินน้ำชาเพิ่มแต่เพื่อนร่วมโต๊ะติดการพูดคุยกันอยู่ ขอแนะนำให้คุณรินน้ำชาให้อีกฝ่ายได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปถามเพื่อขัดการพูดคุยนั้น เพื่อนร่วมโต๊ะจะเห็นการกระทำอันมีน้ำใจนั้นและอาจแสดงออกแทนคำขอบคุณด้วยการพยักหน้าหรือใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางเคาะโต๊ะเบาๆ

4. ไม่ควรยกจานอาหารที่วางอยู่บนโต๊ะหรือยกจานอาหารส่งต่อให้คนอื่น แม้ว่าอาหารจานนั้นจะอยู่ไกลออกไปอีกฝั่งของโต๊ะ สิ่งที่ควรทำคือ หากเราต้องการเอื้อมไปตักอาหารจานนั้น ควรเก็บปลายตะเกียบหรือปลายช้อนขณะยื่นมือออกไปแล้วค่อยใช้ตักหรือคีบเมื่อถึงจานนั้น ในปัจจุบันโต๊ะรับประทานแบบจีนจึงมีการออกแบบแบบหมุนขึ้นมา

5. กินจนเกลี้ยงจานถือเป็นการดูถูกเจ้าบ้าน เพราะมันอาจถูกแปลความหมายไปว่าเขา/เธอเสิร์ฟอาหารให้น้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อความต้องการของแขกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนั้นเป็นจานที่สอง แต่ในขณะเดียวกันการเหลืออาหารไว้ในจานเยอะเกินไปก็ถือว่าไม่สุภาพเช่นกัน ดังนั้นควรเหลืออาหารเพียงน้อยไว้ในจานเมื่อรู้สึกอิ่ม เพราะจะเป็นการบอกนัยๆว่าเราไม่ต้องการเติมอาหารแล้วและอาหารนั้นอร่อยมาก

6. ไม่ควรเป็นคนตักอาหารชิ้นสุดท้ายในจานนั้นๆเด็ดขาด ชาวจีนมองว่าเป็นเรื่องโชคร้ายและยังมองอีกว่าคนที่ตักชิ้นสุดท้ายเป็นคนตะกละและหิวตลอดเวลา เพราะหน้าที่ของเจ้าบ้านจะคอยตรวจสอบอาหารทุกจาน และเมื่อจานใดเหลือชิ้นสุดท้ายเจ้าภาพจะเป็นผู้เสนอให้แขกตักชิ้นนั้นก่อนจะนำไปเก็บ

7.  อย่าวางตะเกียบไว้บนถ้วย หรือทิ้งไว้ในถ้วยเมื่อทานเสร็จ เพราะถือว่าไม่สุภาพและเป็นเรื่องของโชคร้าย แต่ควรวางไว้บนที่วางตะเกียบ นอกจากนี้การทำตะเกียบตกก็ถือว่าเป็นโชคร้ายเช่นกัน อีกสิ่งที่ไม่ควรทำและถือว่าไม่สุภาพคือการปักตะเกียบไว้บนข้าว เพราะถือว่าตะเกียบถูกใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ นั้นเอง

8. การเจรจาธุรกิจจะไม่ทำบนโต๊ะอาหาร โดยทั่วไปบนโต๊ะอาหารตามธรรมเนียมจีน เรื่องที่พูดคุยกันจะเป็นเรื่องที่สบายๆ เช่น ศิลปะแบบจีน อาหาร สุขภาพของคนในครอบครัวและการถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ มากกว่าที่จะพูดคุยกันเรื่องการเมืองหรือศาสนา

9.  การยกแก้วร่วมยินดีควรใช้สองมือเพื่อแสดงความเคารพ ตามธรรมเนียมจีนการยกแก้วร่วมยินดีอาจเกิดขึ้นทั้งโต๊ะหรือกับแขกคนใดคนหนึ่งบนโต๊ะ การยกแก้วควรใช้ทั้งสองมือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและควรดื่มให้หมดแก้ว หากใช้มือเดียวควรเป็นมือข้างขวา ควรมองตาผู้ร่วมแสดงความยินดีและธรรมเนียมจีนไม่มีการชนแก้ว

10. การเสิร์ฟผลไม้ถือเป็นการปิดท้ายการรับประทานอาหาร ตามปกติแขกมักจะอยู่ต่อไม่นานหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ และอาจอยู่ต่ออีกสักเล็กน้อยเพื่อรับประทานผลไม้ปิดท้าย

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=738
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 1:21:42   เปิดอ่าน 132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 1:21:43   เปิดอ่าน 143  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 1:21:46   เปิดอ่าน 146  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง