Blog : วัฒนธรรมจีน
รหัสอ้างอิง : 2111
ชื่อสมาชิก : พอหทัย ตนะกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : porhathai_tk@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : วัฒนธรรมจีน
ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับทางการทูต การค้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างทั้งงาน และรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าบ้านที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อการต้อนรับ และการพัฒนาเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละชนชาติต่างมีวัฒธนธรรม และธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติแตกต่างกันออกไป
วัฒนธรรมจีน » มารยาทในการให้ของขวัญแก่ชาวจีน
การให้ของขวัญ เป็นธรรมเนียมที่อยู่คู่กับมนุษย์เรามาช้านาน และมักจะเกิดขึ้นในโอกาสสำคัญต่างๆ ในสังคมจีนเมื่อต้องการมอบของขวัญแก่ผู้อื่นควรพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละโอกาสและสถานการณ์ โดยทั่วไปเมื่อไปร่วมงานเลี้ยงที่บ้านเพื่อนหรือคนรู้จัก ควรนำของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ติดไปให้ภรรยาของเจ้าบ้าน เช่น ช่อดอกไม้ ผลไม้หรือผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น หากครอบครัวนั้นมีเด็กเล็ก อาจมอบของขวัญเป็นของเล่น ขนมหรือลูกอม หากได้รับเชิญไปร่วมงานแต่งงาน นอกจากของขวัญประเภทของแต่งบ้านแล้ว อาจจะมอบช่อดอกไม้หรือของขวัญที่ใช้ประโยชน์ได้แก่คู่บ่าวสาว ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่หรือเทศกาลโบราณต่างๆ ปกติชาวจีนจะมอบปฏิทิน สุรา ใบชา ลูกกวาด หรือบุหรี่ให้เป็นของขวัญแก่กัน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 45080  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 2/10/2561 16:34:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 0:07:06
วัฒนธรรมจีน » วัฒนธรรมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ "ตะเกียบ" ของชาวจีน
จากบทความก่อนหน้า ที่ได้กล่าวถึงมารยาทในการรับประทานอาหารแบบจีน ครั้งนี้จะขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดบนโต๊ะอาหารแบบจีน ซึ่งก็คือ “ตะเกียบ” ซึ่งชาวจีนเป็นชนชาติแรกของโลกที่มีการใช้งานตะเกียบ โดยเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงหลังยุคราชวงศ์ฮั่น หรือราวๆ คริสต์ศตวรรษที่ 3
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 15586  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 29/9/2560 16:06:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/4/2567 20:57:53
วัฒนธรรมจีน » มารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น
ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับทางการทูต การค้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างทั้งงาน และรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าบ้านที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อการต้อนรับ และการพัฒนาเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละชนชาติต่างมีวัฒธนธรรม และธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติแตกต่างกันออกไป สำหรับมารยาทการรับประทานอาหารแบบจีนเบื้องต้น มีทั้งหมด 10 ข้อ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 31760  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 29/9/2560 14:59:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 1:02:02

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้