โลกใบใหม่เขาเก็บข้อมูลไว้บนก้อนเมฆแล้วค๊า....
วันที่เขียน 12/1/2554 16:54:56     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 4:21:28
เปิดอ่าน: 7793 ครั้ง

cloud computing

โลกใบใหม่เก็บไว้ในก้อนเมฆ ( Cloud   Computing)

     ขึ้นหัวเรื่องภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจจะไม่สอดคล้องกันแต่ที่ผู้เขียนอยากจะแนะนำต่อไปนี้ ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องก้อนเมฆ ที่ไม่เกี่ยวกับฟ้าฝนที่ตกกันทุกวันช่วงนี้  ก้อนเมฆที่จะกล่าวต่อไปจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงาน ในชีวิตประจำวันของเราที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีทุกวัน  พูดง่าย ๆ  มันก็คือระบบอินเตอร์เน็ตนั่นแหละ แต่ด้วยวิวัฒนาการของการพัฒนาระบบให้มีการใช้งานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เราสามารถเปลี่ยนแนวคิดการทำงานใหม่ ๆ ซึ่งระบบ Cloud Computing ก็เช่นกัน  บริการของ Cloud  หลัก ๆ ตอนนี้ที่เห็นก็มี 2 แบบ นั่นคือ Cloud Computing และ Cloud Storage  โดยที่ Cloud Computing คือการประมวลผลระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ส่วน Cloud Storage ก็หมายถึงการเก็บข้อมูลบนระบบอินเตอร์เน็ต เราเคยสังเกตหรือไม่ว่า เราสมัครใช้อีเมล์ ของ Google หรือ Yahoo หรือตามเว็บไซต์ต่างๆแล้ว   เขาเอาข้อมูลของเราไปเก็บไว้ที่ไหน   บางเว็บไซต์เราสามารถเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งงานที่เราทำทุกวันไว้ได้เลย ถ้าหากใครเคยใช้ Google จะพบว่าในเว็บไซต์ของ Google จะมี Google Doc ให้เราไว้เก็บเอกสารได้  ปัจจุบันมีเว็บไซต์หลายๆ แห่ง ที่ได้ริเริ่มโครงการในลักษณะนี้ และจะเป็นที่นิยมในอนาคตอันใกล้  ที่กำลังแข่งขันกันเปิดให้บริการระบบ Cloud  Computing เช่น ของ Google , Microsoft, Intel, IBM , yahoo, HP ฯลฯ

     คำนิยามของ Cloud Computing มีผู้รู้หลายท่านได้แปลไว้ เช่น หมายถึงทรัพยากรสำหรับการประมวลผลที่จัดเตรียมและจัดการโดยบุคคลหรือองค์กรที่สาม (Third Party) โดยทรัพยากรเหล่านี้ถูกจัดเตรียมไว้ที่ Data Center จากนั้นผู้ใช้ของ Cloud Computing สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรเหล่านี้โดยการซื้อ(หรือเช่า) ได้ตามที่ต้องการโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องคำนึง(หรือแม้แต่กังวล) ว่าผู้ให้บริการทรัพยากรจะบริหารทรัพยากรให้มีความสามารถขยายตัวด้วยวิธีอะไร  หรืออีกนิยามหนึ่งที่ได้อธิบายไว้ Cloud Computing คือการขาย Computation power โดย Customers จะจ่ายเท่ากับจำนวนหน่วยที่ใช้  และนิยามสุดท้ายที่จะขอนำเสนอ Cloud Computing ก็คือการนำเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมากมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน คอมพิวเตอร์ทั้งหมดในกลุ่ม Cloud อาจไม่จำเป็นต้องติดตั้งอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่อาจมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง เป้าหมายเพื่อการดึงพลังการประมวลผล (Processing) ของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดมาประสานกัน เพื่อนำไปใช้จัดการงานประมวลผลใหญ่ ๆ ที่แต่เดิมอาจต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คุณภาพสูง ต้นทุนมหาศาล แต่กับเทคโนโลยี Cloud Computing แล้ว ผู้ลงทุนสามารถลดต้นทุนและหันมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดมาทำงานร่วมกันแทน

     ตัวอย่างในปัจจุบันที่มีให้บริการ อย่างเช่นระบบความสัมพันธ์ของลูกค้า หรือระบบ CRM ตอนนี้ก็มีเว็บไซต์ที่ให้บริการคือ salesforce.com ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการซอฟต์แวร์ของ CRM รายใหญ่ของโลก ผู้ใช้ก็ไม่ต้องซื้อหาซอฟต์แวร์ทางด้านบริหารจัดการ  CRM ตลอดจนฮาร์ดแวร์ ระบบเครือข่ายและผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้สามารถเลือกใช้แพ็คเกจที่เซลฟอร์ทมีไว้ให้บริการ ในเรื่องการชำระเงินก็จะมีค่าใช้จ่ายเท่าที่เราใช้บริการ เช่น ใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูล 10 GB  ก็จ่ายเพียงแค่เท่าที่ใช้ ประหยัดกว่าการจัดหาระบบเอง จากการที่ระบบดังกล่าวได้รับความนิยมพบว่ามีการขยายการให้บริการไปใช้ในด้านต่างๆ  เช่น ด้านโฆษณา ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และด้านระบบการชำระเงินออนไลน์

      แล้วทำไมการใช้งานเทคโนโลยี Cloud   Computing จึงจะเป็นที่นิยมในอนาคตอันใกล้นี้  จากรายงานของบริษัทการ์ตเนอร์ (Gartner) ได้จัดอันดับ 10 เทคโนโลยีต้อนรับปี 2009 โดยนักวิเคราะห์จากการ์ตเนอร์เชื่อว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในอีก 3ปีข้างหน้า และการ์ตเนอร์ได้แนะนำให้บริษัทต่าง ๆ ว่าควรให้ความสนใจกับเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยเทคโนโลยี Cloud Computing  อยู่ในลำดับที่ 2 รองลงมาจาก Virtualization  ซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางด้านการจำลองหรือโลกเสมือน ที่ปัจจุบันกำลังได้รับความนิยม

     ในระบบการจัดการศึกษาในอนาคตก็คงต้องคิดในเรื่องการประหยัดต้นทุนด้วยเช่นกัน ไม่แน่ต่อไปมหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงานใหม่ ก็อย่างที่เป็นที่รู้กันอยู่ว่างบประมาณของมหาวิทยาลัยตัดลดลงทุกปี การปรับปรุงวิธีการทำงานบางครั้ง เราก็ต้องหันมาดูการบริหารงานแบบเอกชนบ้าง จะมัวมานั่งกอดกฎ ระเบียบต่อไปคงจะไม่ได้แล้วในยุคสังคมที่อะไรๆ ก็จำลองแบบนี้

บรรณานุกรม

ศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน. June 2009. CIO WORLD & BUSINESS. ความน่าสนใจของ cloud computing . คอมพิวเตอร์ อิเล็กทริค จำกัด.

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=3
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
อ. มธุรส ชัยหาญ » การอบรมเชิงปฏิบัติติการ เรื่องเครือข่ายนักวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ภาคเหนือ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้อนุมัติให้กองอาหาร จัดทำโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Center) เพื่อส่งเสริมให้ผลงานวิจัยด้านการแปรรูปมีความพร้อมสู่การผลิตเชิงพาณิชย...
นวัตกรรมอาหาร, กฎหมายอาหาร, อาหารใหม่, ประเภทอาหาร, อย.     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ผู้เขียน มธุรส ชัยหาญ  วันที่เขียน 1/3/2565 11:22:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2565 22:15:57   เปิดอ่าน 298  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง