วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน iOS และ Android Smartphone
วันที่เขียน 24/10/2556 11:20:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 2:12:57
เปิดอ่าน: 3722 ครั้ง

ข้อแนะนำในการใช้งาน Smartphone อย่างปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง คือ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อปฏิบัติที่ควรทำ และข้อเสนอแนะ 1) ข้อควรระวังในการใช้งาน ได้แก่ข้อระมัดระวังในการใช้งานเครือข่ายไร้สายและบลูทูธ การติดตั้ง “แอ๊พ” จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น 2) ข้อปฏิบัติที่ควรทำ ได้แก่การใส่รหัสล๊อคหน้าจอ การกำหนดและรักษารหัสผ่าน การหลีกเลี่ยงการ Jailbreak ใน iOS และการ Root ใน Andriod รวมถึงการ Update OS/Software อย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร 3) ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานผ่าน Web Brower ควรใช้งานผ่าน https:// จะปลอดภัยกว่า และแนะให้มีการปิดระบบ Cookie ตลอดจน Autfill ตลอดจนการสำรองข้อมูลไว้เสมอ ผู้ใช้งาน Smartphone ควรมีการปฏิบัติในลักษณะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เนื่องจากเทคโนโลยีมือถือได้กลายเป็นส่วนของชีวิตของเราไปแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บทความ วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน iOS และ Android Smartphone 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=262
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 23:50:18   เปิดอ่าน 196  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 1:55:53   เปิดอ่าน 350  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 19:02:15   เปิดอ่าน 476  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 19:19:00   เปิดอ่าน 349  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง