วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน iOS และ Android Smartphone
วันที่เขียน 24/10/2556 11:20:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 2:55:28
เปิดอ่าน: 3667 ครั้ง

ข้อแนะนำในการใช้งาน Smartphone อย่างปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง คือ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อปฏิบัติที่ควรทำ และข้อเสนอแนะ 1) ข้อควรระวังในการใช้งาน ได้แก่ข้อระมัดระวังในการใช้งานเครือข่ายไร้สายและบลูทูธ การติดตั้ง “แอ๊พ” จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น 2) ข้อปฏิบัติที่ควรทำ ได้แก่การใส่รหัสล๊อคหน้าจอ การกำหนดและรักษารหัสผ่าน การหลีกเลี่ยงการ Jailbreak ใน iOS และการ Root ใน Andriod รวมถึงการ Update OS/Software อย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร 3) ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานผ่าน Web Brower ควรใช้งานผ่าน https:// จะปลอดภัยกว่า และแนะให้มีการปิดระบบ Cookie ตลอดจน Autfill ตลอดจนการสำรองข้อมูลไว้เสมอ ผู้ใช้งาน Smartphone ควรมีการปฏิบัติในลักษณะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เนื่องจากเทคโนโลยีมือถือได้กลายเป็นส่วนของชีวิตของเราไปแล้ว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  บทความ วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน iOS และ Android Smartphone 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=262
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:31:37   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:24:29   เปิดอ่าน 25  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 9:51:57   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 8:04:54   เปิดอ่าน 95  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง