รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Smartphone
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » วิธีการเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน iOS และ Android Smartphone
ข้อแนะนำในการใช้งาน Smartphone อย่างปลอดภัย จะมีอยู่ด้วยกัน 3 เรื่อง คือ ข้อควรระวังในการใช้งาน ข้อปฏิบัติที่ควรทำ และข้อเสนอแนะ 1) ข้อควรระวังในการใช้งาน ได้แก่ข้อระมัดระวังในการใช้งานเครือข่ายไร้สายและบลูทูธ การติดตั้ง “แอ๊พ” จากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้น 2) ข้อปฏิบัติที่ควรทำ ได้แก่การใส่รหัสล๊อคหน้าจอ การกำหนดและรักษารหัสผ่าน การหลีกเลี่ยงการ Jailbreak ใน iOS และการ Root ใน Andriod รวมถึงการ Update OS/Software อย่างสม่ำเสมอ และควรปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ของธนาคาร 3) ข้อเสนอแนะ ในการใช้งานผ่าน Web Brower ควรใช้งานผ่าน https:// จะปลอดภัยกว่า และแนะให้มีการปิดระบบ Cookie ตลอดจน Autfill ตลอดจนการสำรองข้อมูลไว้เสมอ ผู้ใช้งาน Smartphone ควรมีการปฏิบัติในลักษณะป้องกันไว้ดีกว่าแก้ เนื่องจากเทคโนโลยีมือถือได้กลายเป็นส่วนของชีวิตของเราไปแล้ว
คำสำคัญ : iOS  Smartphone  การใช้งาน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3667  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 24/10/2556 11:20:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 2:55:28