การเสนอขอปรับเงินเดือนข้าราชการในมหาวิทยาลัย
วันที่เขียน 25/6/2556 10:57:46     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 8:59:20
เปิดอ่าน: 3618 ครั้ง

การเสนอปรับเงินเดือน

 


อาจารย์มหาวิทยาลัย  ร้องปรับเงินเดือนร้องปรับเงินเดือนเท่าครู สพฐ.

        ที่กระทรวงศึกษาธิการ  วันที่ 24 มิ.ย.56  เวลา14.00 น. ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ เอกชน ราชมงคลและมหาลัยวิทยาลัยราชภัฎ ประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาพบ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา  รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้พิจารณาปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ให้เหมือนกับข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)โดยได้แนบร่าง  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่3)(พ.ศ.2556) และร่างก.พ.อ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน  (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 มาด้วย

      ตัวแทนอาจารย์ฯ กล่าวว่า เดิมครู สพฐ.  ครูอาชีวศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นข้าราชการครูเหมือนกัน
อยู่ในบัญชีเงินเดือนเหมือนกัน ขึ้นเงินเดือนเหมือนกัน เพียงแต่ชื่อและตำแหน่งแตกต่างกัน แต่ต่อมา ศธ.แยกเราออกจากกัน โดย
สพฐ.และอาชีวศึกษา แยกไปเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อาจารย์มหาวิทยาลัย แยกไปเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และแยกบัญชีเงินเดือนออกจากกัน แต่ภาระหน้าที่ของเรายังคงเหมือนกัน คือ  มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาคน เพื่อไปพัฒนาประเทศ และแก้ไขปัญหาสังคม

     "เมื่อปี 2554 ศธ.ได้ปรับเงินเดือนให้กับครู สพฐ. และครูอาชีวศึกษา จำนวน 8% โดยไม่ได้ปรับเงินเดือนให้กับอาจารย์มหาวิทยาลัย และไม่มีเหตุผลรองรับ และเมื่อปี 2555 ศธ.ก็ได้ปรับเงินเดือนขั้นสูงให้กับครู  สพฐ.และครูอาชีวศึกษาอีก จึงเป็นเหตุให้ขณะนี้ ครู สพฐ.และอาชีวศึกษา  มีเงินเดือนขั้นสูงมากกว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยอย่างมาก  ทั้งที่การประเมินผลงานทางวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินให้ผ่าน  ดังนั้น เพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีของอาจารย์  เราจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลปรับเงินเดือน 8% ปรับอัตราเงินเดือนขั้นสูงเหมือนกันกับ  สพฐ. และหาก  สพฐ.ปรับเงินเดือนเมื่อไหร่ก็ขอให้ปรับเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยด้วย" ตัวแทนอาจารย์ กล่าว ด้านนายพงศ์เทพ กล่าวว่า  เป็นข้อเรียกร้องที่มีความแตกต่างระหว่างครูกับอาจารย์  เพราะที่ผ่านมาครูได้ขั้นเงินเดือนไปแล้ว   แต่อาจารย์มหาวิทยาลัยยังไม่ได้ปรับขึ้นตามความเหมาะสม จึงมีความแตกต่างกันอยู่   ซึ่งเหตุผลของอาจารย์ก็น่าฟัง เพราะถ้ามองในแง่การให้การศึกษาก็ให้การศึกษาเหมือนกัน  อย่างไรก็ตาม ได้มอบให้นายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ  ไปดูว่าจะต้องใช้จำนวนเงินเท่าไร ซึ่ง ศธ.ก็พยายามเร่งดำเนินการให้อยู่    

      เกี่ยวกับเรื่องนี้ นพ.กำจร ตติยกวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ไม่ได้นิ่งนอนใจ ขณะนี้ก็กำลังศึกษาว่า  เมื่อปรับเงินเดือนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยแล้ว จะต้องใช้งบประมาณจำนวนเท่าไรมีผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งก็ต้องกลับมามองพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย  เพราะหากขึ้นเงินเดือนอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัยก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่งอาจจะกระทบกับมหาวิทยาลัยโดยรวม  ดังนั้นวันนี้จึงไม่สามารถพิจารณาจำนวนเงินได้ชัดเจน


ขอขอบคุณข่าวสาร/ข้อมูลดีๆ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์สยามรัฐ      

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=244
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
» เทคนิคการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การนำเสนองานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอเนื้อหาสาระให้แก่บุคคลเป้าหมายให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และยอมรับในสาระที่นำเสนอตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ และอาจมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสร้างค...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภานรินทร์ ปรีชาวัฒนากร  วันที่เขียน 6/12/2565 16:14:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 13:39:17   เปิดอ่าน 706  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » อบรมรู้จักระบบและเกณฑ์ AUN-QA ใน ๑ วัน
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้า อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติฯ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง “รู้จักระบบและเกณฑ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 30/9/2565 13:58:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:10:41   เปิดอ่าน 945  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ระบบบริการของหน่วยงาน : การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) » การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)
การขอหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) เป็นการให้บริการของงานอำนวยการ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำเอกสารดังกล่าว ไปใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่าไปต่างประเท...
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระบบ ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ลดขั้นตอนการดำเนินการ  หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ (ออนไลน์)  อำนวยความสะดวก     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 14/9/2564 15:40:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 1504  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยสถาบัน » ผลงานวิจัยเรื่อง "ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่"
การวิจัยเรื่อง ความพร้อมในการผลิตผลงานวิชาการเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความพร้อมในกา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน ภัคสุณีย์ ดวงงา  วันที่เขียน 5/11/2562 16:11:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:34   เปิดอ่าน 3097  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ ICAS2018
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ ข้าพเจ้า นายเชิดชัย มีเอียด ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอนำเสนอรายงานสรุ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ผู้เขียน เชิดชัย มีเอียด  วันที่เขียน 7/10/2562 15:53:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 5:30:38   เปิดอ่าน 1959  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง