ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 298
ชื่อสมาชิก : เชิดชัย มีเอียด
เพศ : ชาย
อีเมล์ : cherdchai_m@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/3/2554 11:17:16


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก