Blog : บทความทั่วไป
รหัสอ้างอิง : 19
ชื่อสมาชิก : เกษม ใคร้มา
เพศ : ชาย
อีเมล์ : kasem@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : บทความทั่วไป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11(2555-2559)
บทความทั่วไป » การเสนอขอปรับเงินเดือนข้าราชการในมหาวิทยาลัย
การเสนอปรับเงินเดือน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3618  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 25/6/2556 10:57:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 8:59:20
บทความทั่วไป » ข่าวจากรัฐบาล
ปรับโครงสร้าง งด
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3734  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 24/1/2556 10:51:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 8:16:25
บทความทั่วไป » กองทุน กบข.
กบข.
คำสำคัญ : กบข.  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5016  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 18/9/2555 11:31:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 8:00:15
บทความทั่วไป » กบข ของข้าราชการ
กบข
คำสำคัญ : กบข  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5624  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 30/8/2555 15:07:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 3:53:16
บทความทั่วไป » สวัสดิการที่น่าสนใจ
สวัสดิการบุคลากร
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5631  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 3/4/2555 13:07:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/2/2566 8:40:20
บทความทั่วไป » ระบบพี่เลี้ยง
น่ารู้เกี่ยวกับพี่เลี่้ยงในการสอนงานให้กับผู้เริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6498  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 29/3/2555 10:37:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 22:53:16
บทความทั่วไป » แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
แผนพัฒนาฯ ใหม่สำหรับประเทศไทย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7173  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เกษม ใคร้มา  วันที่เขียน 26/12/2554 11:41:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 8:21:27

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้