คอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่เขียน 18/8/2563 11:00:35     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 11:33:50
เปิดอ่าน: 1625 ครั้ง

จากการกิจกรรมเติมเต็ม ของสำนักหอสมุด ทางฝ่ายจดหมายเหตุและคอเล็กชั่นพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องคอลเล็กชั่นต่าง ๆ ที่มีให้บริการในฝ่ายจดหมายเหตุ ซึ่งคอลเล็กชั่นที่สำคัญคอลเล็กชั่นหนึ่ง คือคอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเป็นหนังสือเพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ได้มีการจัดทำให้เป็นรูปแบบออนไลน์ตั้งแต่การรับปริญญาครั้งที่ 1 ซึ่งในตัวเล่มจะ ประกอบไปด้วยกำหนดการงานพิธี พระบรมราโชวาท/พระโอวาท คำกราบบังคมทูล และคำกล่าวในพิธี รายชื่อผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ตลอดจนรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ได้ที่หน้าเวปไซต์ หรือในกรณีเล่มที่ไม่สามารถทำการแปลงเป็นรูปแบบออนไลน์สามารถใช้บริการตัวเล่มได้ที่หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 3 สำนักหอสมุด

โดยสามารถเข้าชมได้ที่ http://www.archives.mju.ac.th/web/?page_id=129

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
บริการสื่อโสตทัศน์ » ดรรชนีที่จัดทำและลักษณะเด่นตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด (5) บทความวารสาร [5of5 / 2566]
0. ข้อมูลใน KM blog ของผู้เขียนเนื้อหาในชุดนี้ (งานตาม TOR ปี 2566) มี 5 ชิ้น เนื้อหาตอนต้นเหมือนกัน แต่ตอนท้ายให้รายละเอียดแตกต่างกันตามสื่อโสตทัศน์แต่ละชนิด ในการนี้แยกเป็นบทความ blog 5 ชิ้นเพื่อ...
งานเทคนิค (ห้องสมุด)  ดัชนี  บทความ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานห้องสมุด
ผู้เขียน สุธรรม อุมาแสงทองกุล  วันที่เขียน 7/9/2566 14:59:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/9/2566 2:34:48   เปิดอ่าน 25  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง