ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 124
ชื่อสมาชิก : จิณาภา ใคร้มา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jinapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/1/2554 13:56:53


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก