Blog : คอลเล็กชั่นพิเศษ
รหัสอ้างอิง : 651
ชื่อสมาชิก : เยาวภา เขื่อนคำ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Yaowapa@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/11/2554 14:25:25
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2554 14:25:25

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คอลเล็กชั่นพิเศษ
งานคอลเล็กชั่นพิเศษ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้มีการจัดทำคอลเล็กชั่น ทั้งนี้ยังได้มีการจัดทำคอลเล็กชั่นที่เกี่ยวกับภาคเหนือ (Local Information) เป็นคอลเล็กชั่นที่รวบรวมข้อมูล ที่แสดงถึงพัฒนาการด้านการเกษตรในภาคเหนือ ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาด้านการเกษตรภาคเหนือ
คอลเล็กชั่นพิเศษ » สิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ
การสรุปความจากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิส่วนบุคคลกับการบริหารจัดการงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ จัดโดยสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำสำคัญ : PDPA  จดหมายเหตุ  พรบ ข้อมูลข่าวสารราชการ  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1435  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวภา เขื่อนคำ  วันที่เขียน 28/10/2564 9:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 4:49:16
คอลเล็กชั่นพิเศษ » ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า
คำสำคัญ : จากคำบอกเล่า  แม่โจ้  แม่โจ้ในอดีต  เรื่องเล่า  ศิษย์เก่า  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2027  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวภา เขื่อนคำ  วันที่เขียน 18/8/2563 11:10:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 11:36:27
คอลเล็กชั่นพิเศษ » คอลเล็กชั่นสูจิบัตรพระราชทานปริญญาบัตร
คำสำคัญ : คำกราบบังคมทูล  ปริญญาบัตร  รายชื่อผู้ได้รับปริญญา  สูจิบัตร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานห้องสมุด
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1790  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวภา เขื่อนคำ  วันที่เขียน 18/8/2563 11:00:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 17:56:14

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้