รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Planner
สุภาพรรณ Office365 for Planner » การวางแผนโครงการด้วย Office365 for Planner
การทำงานตามโครงการนั้น ย่อมประกอบไปด้วยผู้ร่วมงานจำนวนหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงสามารถอาศัย โปรแกรม Office365 for Planner มาช่วยในการวางแผนและติดตามการทำงานร่วมกัน
คำสำคัญ : Planner  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4353  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 16/3/2560 14:35:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 15:03:49
cloud » จัดระบบการทำงานเป็นทีมด้วย Planner จาก Office365
ไมโครซอร์ฟ ได้เปิดการใช้งาน planner สำหรับผู้ที่ใช้งาน Office365 เพื่อช่วยในการจัดการการทำงานของทีม ให้สมารถสร้างแผน มอบหมายงาน ส่งเอกสาร สนทนา และรับรู้ความคืบหน้าของการทำงานระหว่างสมาชิกในทีมได้
คำสำคัญ : Cloud  Office365  Planner  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4852  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 29/11/2559 15:45:02  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 19:32:41