Blog : สุภาพรรณ Office365 for Planner
รหัสอ้างอิง : 1547
ชื่อสมาชิก : สุภาพรรณ อนุตรกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : supapun@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/6/2557 15:29:50

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สุภาพรรณ Office365 for Planner
Office365 for Planner
สุภาพรรณ Office365 for Planner » การวางแผนโครงการด้วย Office365 for Planner
การทำงานตามโครงการนั้น ย่อมประกอบไปด้วยผู้ร่วมงานจำนวนหลายคน ดังนั้นเพื่อให้การวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงสามารถอาศัย โปรแกรม Office365 for Planner มาช่วยในการวางแผนและติดตามการทำงานร่วมกัน
คำสำคัญ : Planner  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4464  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 16/3/2560 14:35:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/6/2567 4:42:19

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้