ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 12
ชื่อสมาชิก : ศุภวรรณ สัจจากุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suppawan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:45


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การใช้ ms office แก้ปัญหาการทำงาน , Tip & Trice
cloud
test
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การพัฒนาระบบงานที่มีการติดต่อกับฐานข้อมูลตลอดเวลา บางเวลา หรือแบบมีจำนวน Client เข้ามาติดต่อเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการเปิดฐานข้อมูล โดยการเปิด Connection ไปยัง Database จะทำให้เกิดการใช้งานทรัพยากรของระบบในจำนวนมากและทำให้ Application ที่ทำการเปิด Connection นั้นทำงานช้าลงไปด้วย และเมื่อมีการเปิดการติดต่ออยู่กับ Database ตัวเดียว หรือหลายๆ ตัวในระบบ จะทำให้เกิดการเชื่อมต่อการทำงานตลอดเวลา