รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Google Site
ความรู้ที่ได้รับจากการประชุม อบรม หรือ สัมมนา » การสร้างเว็บนำเสนอด้วย Google Site
คำสำคัญ : Google Site  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 151  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 13/3/2567 10:21:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 15:54:17
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ชิ้นหนึ่ง ผู้ใช้สามารถปรับแต่งรูป ลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้อย่างอิสระ และมีข้อมูลที่หลากหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ วิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร ไฟล์งาน ฯลฯ อีกทั้งยังสามารถกำหนดให้ ผู้อื่นเข้ามาร่วมจัดการเว็บไซต์ร่วมกัน รวมไปถึงสามารถกำหนดให้เว็บไซต์ เป็นส่วนตัวหรือ สาธารณะก็ได้อีกด้วย
คำสำคัญ : Google Sites  เว็บไซต์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 383  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/6/2567 14:37:10