เพิ่มความน่าสนใจให้สื่อด้วย Infographic รูปแบบใหม่
วันที่เขียน 21/2/2560 18:14:15     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 6:47:49
เปิดอ่าน: 9349 ครั้ง

การออกแบบสื่อรูปแบบใหม่ ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย ดึงดูดความสนใจ

      Infographic สำหรับนักออกแบบสื่อต่างๆ คงได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แต่สำหรับบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร ดังนั้นจึงขอแนะนำให้รู้จักและแนะนำการออกแบบเบื้องต้นอย่างง่ายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานด้านออกแบบสื่อต่างๆ
      ก่อนอื่นมารู้จักความหมายกัน คำว่า Information หมายถึง สารสนเทศ ข้อมูลที่ผ่านการคิดวิเคราะห์แล้วผ่านการประมวลผลแล้วทำให้เป็นข้อมูลที่ดี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ส่วนคำว่า Graphic หมายถึง ภาพในรูปแบบดิจิตอล ใช้การสื่อความหมาย
ด้วยการใช้เส้น ภาพวาด  สัญลักษณ์  ภาพถ่าย  กราฟ  แผนภูมิ  การ์ตูน  ฯลฯ
       สรุปคำว่า  Infographic คือ การนำเอาข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าวสาร จากสื่อต่างๆมาผ่านกระบวนการประมวลผล ซึ่งอาจจะทำการเรียงข้อมูล คำนวณ สรุปผล จัดกลุ่มข้อมูล เป็นต้น มานำเสนอข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ในลักษณะแผนภาพ เพื่อให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย โดยใช้ภาพกราฟิกเป็นเครื่องมือสำคัญ ซึ่ง infographic ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ข้อมูลและภาพกราฟิก

               

ลักษณะของข้อมูลในรูปแบบ infographic

          - ต้องสั้น กระชับ ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก
          - ภาพต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
          - ออกแบบให้ดูเรียบง่าย สบายตา
           -จัดวางองค์ประกอบให้ลงตัว
          - การใช้สีสันและลวดลายที่น่าสนใจ
          - ประหยัดเวลาของผู้อ่าน เพราะทำให้สามารถศึกษาข้อมูลยากๆได้เร็วขึ้น 

       infographic เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และการจดจำได้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยการทำงานใช้โปรแกรมออกแบบทางด้านกราฟิก เช่น โปรแกรม Adobe Illustrator  เพื่อช่วยสร้างงานลายเส้น หรือสำหรับบางคนใช้โปรแกรม Adobe Photoshop  สำหรับการตกแต่งภาพถ่าย ซึ่งสำหรับมือสมัครเล่นสามารถใช้โปรแกรมง่ายๆในกลุ่มออฟฟิต หรือใช้โปรแกรมPaint ได้ 

ตัวอย่างการออกแบบสื่อรูปแบบ infographic

การจัดองค์ประกอบศิลป์และองค์ประกอบภาพ

                                           จุด 1 2 3 เป็นจุดดึงดูดสายตา ส่วนจุด 4 จุดรวมสายตา
                                                                           

        การใช้สี ควรใช้สีให้น้อย ประมาณ 3-4 สีก็พอ  โดยกำหนดให้สีพื้น 60% สีรอง 30% และสีเน้น 10%
 ตัวอย่างใช้โทนสีของภาพ
 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=618
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 23:50:18   เปิดอ่าน 196  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 19:02:42   เปิดอ่าน 349  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 0:31:13   เปิดอ่าน 473  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 19:51:31   เปิดอ่าน 346  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง