รู้ทันสายไฟฟ้ามาตรฐานรูปแบบใหม่เพื่อประยุกต์กับงาน
วันที่เขียน 11/2/2560 14:41:09     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 9:49:36
เปิดอ่าน: 6031 ครั้ง

ความรู้จากการอบรม

     ก่อนเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือให้เหมาะกับอาคารสำนักงาน อาคารที่อยู่อาศัย ไฟฟ้ามาตรฐานควรศึกษาข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ซื้อไปนั้นสามารถนำไปใช้ได้ และเหมาะสมกับกำลังไฟและปริมาณการใช้ไฟฟ้า   ซึ่งปัจจุบันมีการนำมาตรฐานสายไฟฟ้าแบบใหม่มาใช้งานกัน คือ มอก.11-2553  ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะต้องเรียนรู้และตามให้ทันเพื่อจะได้เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  สายไฟฟ้าตามมาตรฐานใหม่นี้อ้างอิงตามมาตรฐาน IEC 60227 แต่ก็ยังคงตามมาตรฐานเดิมอยู่บ้างเนื่องจากยังเป็นที่นิยมใช้งานอยู่และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ดังนั้นขอสรุปสาระสำคัญสำหรับสายไฟฟ้ามาตรฐานใหม่ดังต่อไปนี้

ซึ่งสาย มอก.11-2553 ที่ใช้งานกันทั่วไปนั้นแบ่งแยกออกเป็นแต่ละชนิดตามการใช้งาน ดังนี้
    แบบ IEC 01 ลักษณะโครงสร้างเหมือนสาย THW เป็นสายชนิดแกนเดียว กลม ใช้แรงดัน 450/750 โวลต์ มีขนาด 1.5 ถึง 400 ตารางมิลลิเมตร การใช้งานสำหรับงานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
    แบบ IEC 11 ลักษณะโครงสร้างเหมือนสาย NYY เป็นสายชนิดหลายแกน มี/ไม่มีสายดิน ใช้แรงดัน 300/500 โวลต์ มีขนาด 1.5 ถึง 35 ตารางมิลลิเมตร การใช้งานสำหรับงานทั่วไป เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย วางบนรางเคเบิล ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง
    แบบ VAF เป็นสายแบน 2 แกน และ 2 แกน มีสายดิน แรงดันใช้งาน 300/500 โวลต์ ขนาด 1.0 ถึง
16 ตารางมิลลิเมตร การใช้งานเดินเกาะผนัง เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ ห้ามฝังดิน
    แบบ VCT 
ลักษณะเป็นสายฝอย ชนิดแกนเดียว หลายแกนและหลายแกนมีสายดิน แรงดันใช้งาน 450/750 โวลต์ ขนาด 4 ถึง 35 ตารางมิลลิเมตร การใช้งานสำหรับงานทั่วไป ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า  วางบนรางเคเบิล ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

                          ถ้าเปรียบเทียบแบบเดิมและแบบใหม่จะสังเกตได้จากภาพดังนี้ 
     ดังนั้นค่อยๆ ปรับเปลี่ยนทำความคุ้นเคยกันเพราะแต่ละงานก็ทำงานแตกต่างกัน แต่เพื่อความปลอดภัยของอาคารควรเลือกตามมาตรฐานรูปแบบใหม่ เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำหรับประเทศไทย เป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจากงานที่ได้ปฏิบัติสามารถนำความรู้นี้มาออกแบบระบบ
ผังการติดตั้งระบบไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภายในอาคารได้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา