eduroam@MJU
วันที่เขียน 12/11/2559 12:36:22     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 20:22:15
เปิดอ่าน: 3699 ครั้ง

eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิก ที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคล ผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยัน ตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

eduroam


eduroam ย่อมาจาก "educational roaming" เป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนโดย TERENA ที่ก่อกำเนิดจาก เครือข่ายการศึกษาและวิจัยของยุโรป (NRENs) เพื่อการใช้งานเครือข่ายที่เรียบง่าย ปลอดภัย และรองรับผู้ใช้งานที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นได้


eduroam มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

eduroam เป็นบริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและการวิจัย อำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาจากสถาบันที่เป็นสมาชิกที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในสถาบันที่เป็นสมาชิกสถาบันอื่น ให้สามารถใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทันที โดยเชื่อมต่อกับเครือข่าย eduroam และใช้การยืนยันตัวบุคคลผ่านส่วนกลางไปยังสถาบันต้นสังกัดด้วยบัญชีผู้ใช้ที่ออกโดยสถาบันต้นสังกัด เมื่อผ่านกระบวนการยืนยันตัวบุคคลแล้วผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการใช้งานเครือข่ายจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของสถาบันผู้ให้บริการเครือข่าย

ประโยชน์ของ eduroam

  1. บุคลากรหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสถาบันนั้นได้
  2. บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันอื่นที่เป็นสมาชิก สามารถเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ สถาบันที่เป็นสมาชิกไม่ต้องลงทะเบียนหรือสร้างบัญชีสำหรับการใช้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรหรือนักศึกษาของสถาบันที่เป็นสมาชิกอื่นที่เดินทางเข้ามาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่บุคลากรหรือนักศึกษา ใช้บัญชีผู้ใช้เดียวกันกับที่ใช้อยู่ในสถาบันของตนเองเพื่อยืนยันตัวบุคคลเมื่อเดินทางไปใช้ในสถาบันอื่นได้ทันที


eduroam ทำงานอย่างไร

eduroam มีการทำงานบนพื้นฐานของมาตรฐาน 802.1x ร่วมกับกลุ่มของ RADIUS proxy server ซึ่งมีการจัดกลุ่มตามลำดับชั้น โดย RADIUS server แต่ละตัวจะทำหน้าที่ในการส่งต่อข้อมูลการยืนยันตัวบุคคลจากเครือข่ายผู้ให้บริการ (Service Provider) ไปยังเครือข่ายต้นสังกัดของผู้ใช้งานเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานเครือข่ายของผู้ใช้


คุณสมบัติการเชื่อมต่อ eduroam

SSID: eduroam
Security type: WPA2-Enterprise
Encryption: TKIP/AESNetwork
authentication method: PEAP (EAP-MSCHAP)

 

การใช้งาน eduroam 

การใช้งาน eduroam ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้บริการเครือข่าย eduroam สามารถเข้าใช้งานด้วยบัญชีผู้ใช้งานที่ออกโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ โดยใช้หลักการการใช้งานเดียวกับระบบเครือข่ายไร้สาย MJU_WLAN   มีรูปแบบการใช้งานดังนี้ 

ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกประวัติการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550


การใช้งาน eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรเมื่อไปเยือนสถาบันอื่น

    นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถใช้งานเครือข่าย eduroam ได้จากสถาบันที่เข้าร่วม ผ่าน ssid eduroam ยืนยันตัวบุคคลด้วยบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าใช้งานเครือข่าย มีรูปแบบการใช้งานดังนี้

ชื่อบัญชี : username@mju.ac.th
รหัสผ่าน : รหัสผ่านเดียวกันกับระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผู้ใช้งานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการที่หน่วยงานผู้ให้บริการเป็นผู้กำหนด สามารถสืบค้นรายชื่อ สถาบันที่ให้บริการเครือข่าย eduroam ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (eduroam.uni.net.th)

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=605
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
ณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตะกูล     วันที่เขียน : 22/6/2563 0:00:00

การเข้า edoroam ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านโทรศัพท์ Vivo เข้าหรัสแล้ว ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ต้องดำเนินการอย่างไรต่อคะ

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/5/2564 21:23:58   เปิดอ่าน 131  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » รู้จัก สาย LAN และ Fiber Optic และ WI-FI เพื่อการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างคอมพิวเตอร์จำนวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในเครือข่...
network  เครือข่าย     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 18/2/2564 16:35:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 12:54:25   เปิดอ่าน 280  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
เมื่อเกิดความเครียด ให้หาวิธีแก้ไขและขจัดความเครียด สร้างเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสุขในชีวิคประจำวัน จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
ความเครียด     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 12/1/2564 15:35:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/5/2564 11:36:55   เปิดอ่าน 1983  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาโปรแกรม » การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Lin...
API  Linq     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/5/2564 19:24:55   เปิดอ่าน 552  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง