การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop
วันที่เขียน 11/4/2557 11:00:26     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 4:01:11
เปิดอ่าน: 6615 ครั้ง

กระบวนการผลิต ePub เป็นกระบวนการต่อยอดของการผลิต eBook ที่เป็นมาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารในอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน ต่างๆ ได้แก่ แท็บเล็ต ไอแพดเป็นต้นอ

               โครงการฝึกอบรม "การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop" เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

               เป็นการฝึกอบรมกระบวนการผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub เพื่อนำไปเผยแพร่เอกสารในอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนต่างๆ โดยครั้งนี้ ได้รับการความรู้จากอาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม จากบริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมทางด้านการผลิตหนังสือดิจิทัล

               ความแตกต่างระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

               สิ่งพิมพ์เนื้อหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และความสมบูรณ์ของเนื้อหาจะถูกจำกัดเมื่อถูกพิมพ์ออกมาวางตลาดแล้ว และไม่มี Interactivity การเชื่อโยงเนื้อหาอ้างอิงได้ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล รูปแบบเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการอัพเดทข้อมูลและสามารถใช้รูปแบบ Web มาเชื่อมต่อได้ มี Interactivity ที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ โดยการใช้ Hyperlink  สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

               

                ทั้งนี้โปรแกรมที่ต้องใช้ในการผลิต ePub มีดังนี้

               1) Google Chrome

               2) App Redium ซึ่งเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมของ Google Chrome สามารถอ่านไฟล์ ePub ได้ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ http://redium.org

               3) Adobe Indesign CS 6 โปรแกรมสำหรับการออกแบบและผลิต ePub

               4) Adobe Digital Edition 2.0 โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ ePub

               5) Adobe Photoshop โปรแกรมสำหรับการออกแบบภาพกราฟฟิก

               ไฟล์นามสกุลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ePub 

               1) ไฟล์ .indd เป็นไฟล์นามสกุลของส่วนการออกแบบที่ได้จากโปรแกรม Adobe Indesign

               2) ไฟล์ .ePub

               3) ไฟล์ .Doc หรือ .pdf ไฟล์เอกสารต้นฉบับ

คำสำคัญ :
ePub  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=288
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:31:37   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:24:29   เปิดอ่าน 25  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 9:51:57   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 8:04:54   เปิดอ่าน 95  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง