การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop
วันที่เขียน 11/4/2557 11:00:26     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:14:22
เปิดอ่าน: 4430 ครั้ง

กระบวนการผลิต ePub เป็นกระบวนการต่อยอดของการผลิต eBook ที่เป็นมาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารในอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน ต่างๆ ได้แก่ แท็บเล็ต ไอแพดเป็นต้นอ

               โครงการฝึกอบรม "การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop" เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557

               เป็นการฝึกอบรมกระบวนการผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub เพื่อนำไปเผยแพร่เอกสารในอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนต่างๆ โดยครั้งนี้ ได้รับการความรู้จากอาจารย์ประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม จากบริษัท ฟิวชั่น เทคโนโลยี จำกัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมทางด้านการผลิตหนังสือดิจิทัล

               ความแตกต่างระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

               สิ่งพิมพ์เนื้อหาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และความสมบูรณ์ของเนื้อหาจะถูกจำกัดเมื่อถูกพิมพ์ออกมาวางตลาดแล้ว และไม่มี Interactivity การเชื่อโยงเนื้อหาอ้างอิงได้ สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล รูปแบบเนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้โดยการอัพเดทข้อมูลและสามารถใช้รูปแบบ Web มาเชื่อมต่อได้ มี Interactivity ที่ตอบสนองกับผู้ใช้งานได้ โดยการใช้ Hyperlink  สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

               

                ทั้งนี้โปรแกรมที่ต้องใช้ในการผลิต ePub มีดังนี้

               1) Google Chrome

               2) App Redium ซึ่งเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมของ Google Chrome สามารถอ่านไฟล์ ePub ได้ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ http://redium.org

               3) Adobe Indesign CS 6 โปรแกรมสำหรับการออกแบบและผลิต ePub

               4) Adobe Digital Edition 2.0 โปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ ePub

               5) Adobe Photoshop โปรแกรมสำหรับการออกแบบภาพกราฟฟิก

               ไฟล์นามสกุลที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ePub 

               1) ไฟล์ .indd เป็นไฟล์นามสกุลของส่วนการออกแบบที่ได้จากโปรแกรม Adobe Indesign

               2) ไฟล์ .ePub

               3) ไฟล์ .Doc หรือ .pdf ไฟล์เอกสารต้นฉบับ

คำสำคัญ :
ePub  
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=288
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง