รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : ePub
แนะนำโปรแกรมใช้งาน » การผลิตหนังสือและตำราเรียนดิจิทัล รูปแบบไฟล์ ePub : Digital Publication Workshop
กระบวนการผลิต ePub เป็นกระบวนการต่อยอดของการผลิต eBook ที่เป็นมาตรฐานการผลิตสื่อดิจิทัล เพื่อใช้ในการเผยแพร่เอกสารในอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน ต่างๆ ได้แก่ แท็บเล็ต ไอแพดเป็นต้นอ
คำสำคัญ : ePub  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6613  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 11/4/2557 11:00:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 1:15:34