สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 1
วันที่เขียน 9/8/2556 15:22:13     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:47:35
เปิดอ่าน: 2358 ครั้ง

แนวคิดของ Web Service คือการนำข้อมูลจากเว็บไซด์หนึ่งไปแสดงอีกเว็บไซด์หนึ่ง โดยผู้พัฒนาระบบจะสามารถจัดทำรูปแบบรายงานเองได้ โดยไม่ต้องบอกที่ตั้ง Username/Password โดยแสดงรายการข้อมูลในรูปแบบ XML ซึ่งมีข้อดีในการดึงข้อมูลไปใช้ไม่ว่าจะติดต่อด้วยภาษาใดๆ

              โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “Web Service” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอยู่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวถึงที่มาของโครงการเนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้มีฐานข้อมูลเดียว ถ้ามีการพัฒนาแล้ว ขอให้หน่วยงานมาใช้ร่วมกัน และได้เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม ASP.NET เพื่อพัฒนาตนเองเป็นโปรแกรมเมอร์ ต่อจากนั้นคุณสุรพล ริยะนา วิทยากร ได้เริ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่อง Web Service โดยได้กล่าวถึงข้อดีของ Web Service ว่า ทำให้งานพัฒนาระบบลดลง ไม่ต้องเริ่มการพัฒนาจากศูนย์ มีฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาแล้วและสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้

                ทั้งนี้คุณสุรพล ริยะนา ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Web Service คือการนำข้อมูลจากเว็บไซด์หนึ่งไปแสดงอีกเว็บไซด์หนึ่ง ในการพัฒนาแบบเดิมผู้พัฒนาจะใช้ iFrame ในการแสดงผล แต่มีข้อจำกัดในการตกแต่งสี รูปแบบ ซึ่งจะต้องแสดงตามค่ากำหนดเดิมที่เว็บไซด์เดิมกำหนดไว้ ซึ่งข้อดีของการพัฒนาด้วย Web Service คือผู้พัฒนาระบบจะสามารถจัดทำรูปแบบรายงานเองได้ นอกจากนี้ผู้พัฒนาบางรายอาจใช้วิธีการเข้าใช้ฐานข้อมูล โดยออกรหัสผ่านเข้า Server โดยตรง ซึ่งมีข้อพิจารณาในด้านความปลอดภัย ที่ผู้ดูแล Server ต้องระบุเลข IP Address ให้กับผู้พัฒนา ซึ่งทำให้ความปลอดภัยลดลง ซึ่งในการพัฒนาด้วย Web Service จะเป็นการให้บริการแบบ Guest เป็นส่วนใหญ่ ไปให้กับผู้ใช้ฐานข้อมูล โดยไม่ต้องบอกที่ตั้ง Username/Password โดยแสดงรายการข้อมูลในรูปแบบ XML ซึ่งมีข้อดีในการดึงข้อมูลไปใช้ไม่ว่าจะติดต่อด้วยภาษาใดๆ

อ่านต่อได้ที่นี้ สรุปโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ WebService ครั้งที่ 1                                                                                         

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=253
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง