FONT Niramit เหมือนกัน แต่ทำไมไม่เหมือนกัน
วันที่เขียน 25/10/2555 13:55:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/12/2566 3:13:12
เปิดอ่าน: 10597 ครั้ง

FONT Niramit IT๙ เป็นรูปแบบ FONT ที่ปรับปรุงมาจาก FONT Niramit AS สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ FONT TH NiramitIT๙ สะดวกในการพิมพ์เป็นตัวเลขไทย ยิ่งขึ้น

ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย

เดิมฟอนท์ 13 ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย ที่มีการติดตั้ง มี 2 ตัว คือ

1. TH Niramit AS

2. TH Sarabun PSK

ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่ม Font ใหม่อีก 2 Font คือ TH NiramitIT๙ หรือ TH SarabunIT๙ โดยปรับปรุงมาจาก TH Niramit AS และ TH Sarabun PSK

คุณสมบัติ ฟอนต์ไทย TH NiramitIT๙

1. สามารถใช้ปุ่มตัวเลข Num Lock เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เป็นตัวเลขไทยได้

2. เอกสาร Word และ Excel ที่เคยพิมพ์เป็นตัวเลขอารบิก ถ้าคลิกเลือกตัวอักษรทั้งหมด แล้วเป็น ฟอนต์เป็น TH NiramitIT๙ ตัวเลขอารบิกจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้อัตโนมัติ

3. สามารถคำนวนสูตรใน Excel ให้แสดงเป็นเลขไทยได

 

วันนี้สามารถดาว์นโหลดเพิ่มรูปแบบ FONT TH NiramitIT๙ ได้ที่นี่ค่ะ

 

อ้างอิง http://www.oag.go.th/font.html

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=226
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 31/10/2555 0:00:00

หมายเหตุ ระวัง .... กรณีที่นำไฟล์ไปเปิดใช้ในเครื่องที่ไม่มี Niramit๙ ตัวเลขจะกลับแสดงเป็น อารบิก !!!

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:31:37   เปิดอ่าน 37  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/12/2566 21:24:29   เปิดอ่าน 25  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 9:51:57   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/12/2566 8:04:54   เปิดอ่าน 95  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง