FONT Niramit เหมือนกัน แต่ทำไมไม่เหมือนกัน
วันที่เขียน 25/10/2555 13:55:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 9:19:04
เปิดอ่าน: 10843 ครั้ง

FONT Niramit IT๙ เป็นรูปแบบ FONT ที่ปรับปรุงมาจาก FONT Niramit AS สิ่งที่เปลี่ยนไปคือ FONT TH NiramitIT๙ สะดวกในการพิมพ์เป็นตัวเลขไทย ยิ่งขึ้น

ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย

เดิมฟอนท์ 13 ฟอนท์มาตรฐานราชการไทย ที่มีการติดตั้ง มี 2 ตัว คือ

1. TH Niramit AS

2. TH Sarabun PSK

ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่ม Font ใหม่อีก 2 Font คือ TH NiramitIT๙ หรือ TH SarabunIT๙ โดยปรับปรุงมาจาก TH Niramit AS และ TH Sarabun PSK

คุณสมบัติ ฟอนต์ไทย TH NiramitIT๙

1. สามารถใช้ปุ่มตัวเลข Num Lock เพื่อความสะดวกในการพิมพ์เป็นตัวเลขไทยได้

2. เอกสาร Word และ Excel ที่เคยพิมพ์เป็นตัวเลขอารบิก ถ้าคลิกเลือกตัวอักษรทั้งหมด แล้วเป็น ฟอนต์เป็น TH NiramitIT๙ ตัวเลขอารบิกจะเปลี่ยนเป็นเลขไทยให้อัตโนมัติ

3. สามารถคำนวนสูตรใน Excel ให้แสดงเป็นเลขไทยได

 

วันนี้สามารถดาว์นโหลดเพิ่มรูปแบบ FONT TH NiramitIT๙ ได้ที่นี่ค่ะ

 

อ้างอิง http://www.oag.go.th/font.html

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=226
ความคิดเห็นทั้งหมด (1)
ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 31/10/2555 0:00:00

หมายเหตุ ระวัง .... กรณีที่นำไฟล์ไปเปิดใช้ในเครื่องที่ไม่มี Niramit๙ ตัวเลขจะกลับแสดงเป็น อารบิก !!!

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 7:56:41   เปิดอ่าน 205  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 8:13:21   เปิดอ่าน 366  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/6/2567 23:52:39   เปิดอ่าน 496  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 22/6/2567 5:41:55   เปิดอ่าน 358  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง