โปรแกรมช่วยทำ Mind Map
วันที่เขียน 27/7/2555 11:01:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 20:01:19
เปิดอ่าน: 23691 ครั้ง

โปรแกรมจัดทำผังมโนทัศน์ เครื่องมือคล้ายใน MS Word export เป็น .doc, .pdf, .html หรือไฟล์ภาพอื่นๆ ได้

Edraw Mind Map เป็นโปรแกรมสำหรับจัดทำผังมโนทัศน์ หรือ แผนที่ความคิด หรือ ไมด์แม๊ป (Mind Map) โดยโปรแกรม Edraw Mind Map มีตัวอย่าง/แม่แบบตลอดจนมีวัตถุ (Object) ในลักษณะต่างๆ ที่จะใช้ในการจัดผังมโนทัศน์ที่หลากหลาย เป็นจำนวนมาก การใช้งานโปรแกรมมีความง่าย คล้ายเครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Office ผลงานที่ได้จึงมีความสวยงาม นอกจากนั้นผลงานเมื่อจัดทำเสร็จยังสามารถนำออกไปเพื่อใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบครอบคลุมการทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=164
ความคิดเห็นทั้งหมด (2)
ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 27/7/2555 0:00:00

Download Program ได้ที่นี้

http://www.edrawsoft.com/freemind.php

ณัฐกฤตา โกมลนาค     วันที่เขียน : 27/7/2555 0:00:00

คู่มือติดตั้งและใช้โปรแกรม

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NTA0MTg=

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:44:48   เปิดอ่าน 197  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 14:06:13   เปิดอ่าน 356  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 16:55:31   เปิดอ่าน 480  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:45:36   เปิดอ่าน 351  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง