เขียนหนังสืออย่างไร ไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
วันที่เขียน 2/12/2562 13:34:25     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:59:02
เปิดอ่าน: 790 ครั้ง

ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือซ้ำซ้อนกับงานเขียนของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังในการทำหนังสือ การเขียนตำรา การทำเอกสารประกอบการสอน อาจแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การคัดลอกรูป 2) การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเดิม 3) วาดรูปขึ้นมาเองแต่มีการปรับปรุงไปจากเอกสารอ้างอิง 4) การวาดรูปขึ้นใหม่เอง 5) การคัดลอกตาราง และ 6) การใช้เนื้อหามาแปล

ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการบางครั้งอาจมีการใช้เงื่อนไขการเขียนเอกสารตำรา หรือหนังสือ และงานวิจัย ซึ่งการเขียนหนังสือหรือตำราเป็นงานที่เขียนที่ค่อนข้างยาก เนื่องจากอาจมีความซ้ำซ้อนกับงานอื่นๆ หรือซ้ำซ้อนกับงานเขียนของตัวเอง ดังนั้นสิ่งที่ควรระวังในการทำหนังสือ การเขียนตำรา การทำเอกสารประกอบการสอน อาจแบ่งเป็น 6 ประเด็น คือ 1) การคัดลอกรูป 2) การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเดิม 3) วาดรูปขึ้นมาเองแต่มีการปรับปรุงไปจากเอกสารอ้างอิง 4) การวาดรูปขึ้นใหม่เอง 5) การคัดลอกตาราง และ 6) การใช้เนื้อหามาแปล ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เอกสาร งานวิจัย ต้องมีการให้สิทธิ์กับเจ้าของวารสารนั้นๆ หรือเป็นการให้ Copyright Transfer ไปแล้ว เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น จึงสรุปเป็นกรณีดังนี้

          กรณีที่ต้องอ้างอิงและขอลิขสิทธิ์ในการมาใช้ทำเอกสาร มีดังนี้

  • การคัดลอกรูปจากวารสาร และเป็นงานของตนเอง
  • การวาดรูปขึ้นมาใหม่ แต่ก็เหมือนกับรูปเก่าที่มาจากวารสาร และเป็นงานของตนเอง
  • รูปถ่ายที่ถ่ายเอง เคยลงพิมพ์ไปแล้วและเป็นงานของตนเอง
  • เป็นตารางของงานตนเอง จากการทดลองของตนเอง และได้ลงพิมพ์ไปแล้ว
  • แผนภาพหรือประโยคของตนเอง จากการทดลองของตนเอง และได้ลงพิมพ์ไปแล้ว

กรณีที่ไม่ต้องอ้างอิง และไม่ต้องขอลิขสิทธิ์

  • รูปถ่ายที่ถ่ายเอง และยังไม่เคยลงตีพิมพ์ / รูปที่วาดเองจากโปรแกรมต่าง ๆ
  • แผนภาพของตนเองที่ใช้อธิบายในงาน หรือการทดลองของตัวเอง

     กรณีที่ต้องอ้างอิง แต่ควรระวังเรื่องลิขสิทธิ์

คือ มีการดัดแปลงรูป ดัดแปลงตาราง โดยมีการวาดเพิ่มเติมหรือแปลเพิ่มเติม

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความซ้ำซ้อนของงานและเพื่อให้งานเขียนถูกต้องตามลิขสิทธิ์ หากจะต้องใช้รูป แผนภาพ หรือตารางต่างๆ ก็ควรที่จะทำให้ถูกต้องโดยการเขียนเองทั้งหมด หรือหากไม่สามารถเขียนหรือทำเองได้ก็ควรทำการขอลิขสิทธิ์งานนั้นๆ อย่างถูกต้อง ซึ่งส่วนใหญ่ต้องขอจากสำนักพิมพ์ หรืออาจจะขอจากเจ้าของงานนั้นๆ หากสำนักพิมพ์ไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และควรจะอ่านรายละเอียดในการ Copyright Transfer เพราะบางครั้งอาจจะสามารถใช้ข้อมูลนั้นได้เลยโดยไม่ต้องขอลิขสิทธิ์อีก

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1081
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » การสร้างกลุ่มการเรียนการสอน บน Microsoft 365 Cloud
บทความนี้อาจจะเหมาะสำหรับคณะอาจารย์และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะนะคะ เนื่องจากจะกล่าวถึงเว็บไซท์ที่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ซื้อบริการ cloud อัจฉริยะ ของ Microsoft 365 เพื่อให้บริการแก่คณา...
classroom  cloud  elearning  LMS  microsoft 360  online  ห้องเรียน  ออนไลน์     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 29/11/2562 18:12:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:38:44   เปิดอ่าน 815  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot » เทคนิคการสอนด้วยเว็บแอปพลิเคชัน Kahoot
ข้าพเจ้านางสาววราภรณ์ แสงทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการสอน เมื่อวันศุกร...
kahoot     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน วราภรณ์ แสงทอง  วันที่เขียน 21/8/2562 17:35:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 14:22:16   เปิดอ่าน 709  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผลงานวิจัย » แนวทางการใช้สถิติในงานวิจัยด้านสาธารณสุข
การใช้สถิติในงานวิจัยทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง จำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของวิทยาการวิจัยและเนื้อหาของเรื่องที่จะทำวิจัยเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้สามารถได้ความจริงมาตอบคำถามงานวิจัยและสามา...
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 23/5/2562 14:50:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:10:56   เปิดอ่าน 2847  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง