รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : skype
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015 แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ : skype  Skype for Business  การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง  การสื่อสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2860  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/5/2562 14:40:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/9/2566 21:41:06
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015 แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนนำเสนอผลงาน แชร์เอกสาร และแก้ไขงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone Tablet เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์ภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย
คำสำคัญ : skype  Skype for Business  การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง  การสื่อสาร  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2860  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/5/2562 14:40:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/9/2566 21:41:06
ถอดบทเรียน KM » ถอดบทเรียน Skype for Business พลิกรูปแบบการสื่อสารและการทำงานร่วมกันขององค์กร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความร่วมมือกับ บริษัทไมโครซอฟท์ ในโครงการ “ซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถาบันการศึกษา (Microsoft Campus Agreement)” เพื่อให้สถาบันการศึกษารวมถึงสถานศึกษาที่มีวิทยาเขต สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟต์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย Microsoft Campus Agreement นี้ เป็นชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ Windows, Microsoft SQL Server Enterprise, Visual Studio, Microsoft Office และ Skype for Business เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office (Office365) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อการสื่อสาร รองรับการสนทนาทั้งผ่านข้อความ เสียง วีดีโอ รวมทั้งการประชุมออนไลน์ ทำให้องค์กรหรือหน่วยงานสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานผ่าน Smartphone เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถติดต่อคู่สายกับโทรศัพท์พื้นฐานภายในองค์กรได้ โดยใช้บัญชีรายชื่อ e-Mail @mju.ac.th เข้าใช้งานได้อย่างปลอดภัย ด้วยความสามารถของโปรแกรม Skype for Business นี้ จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารได้ทางหนึ่งด้วย ดังนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ผ่านโปรแกรม Skype for Business เพื่อการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
คำสำคัญ : Skype for Business  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4069  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 24/8/2559 9:28:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 29/9/2566 17:21:17