Blog : การประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 2309
ชื่อสมาชิก : พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pichamon_lc@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 25/6/2561 9:46:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/6/2561 9:46:29

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การประชุมวิชาการ
การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่าง ๆ ทั้งในและนอกประเทศ
การประชุมวิชาการ » การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11
การเข้าร่วม “การอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ รุ่นที่ 11” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 30/9/2566 13:49:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/11/2566 21:02:05
การประชุมวิชาการ » มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน)
การเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๒ (วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1018  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ  วันที่เขียน 4/10/2562 15:28:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2566 18:56:03

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้