ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2309
ชื่อสมาชิก : พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : pichamon_lc@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 25/6/2561 9:46:29
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 25/6/2561 9:46:29


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก