Blog : การบริหารผลงาน (BSC & KPI)
รหัสอ้างอิง : 18
ชื่อสมาชิก : ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tipsuda@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : การบริหารผลงาน (BSC & KPI)
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน เช่น ระบบประเมินแบบใหม่ BSC และ KPI เป็นต้น
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » การจัดทำ KPI ของกลุ่มงานห้องสมุด
เห็นประกายตาสดใส และ ผลการประเมินความคาดหวังที่ฟังแล้วก็...ชื่นใจ ทางนี้แหละ คิดว่าใช่ (คนอื่นคิดอย่างไร...เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ)
คำสำคัญ : KPI  TOR  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6035  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 1/5/2555 17:46:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 2:37:09
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำระบบการบริหารผลงานไปใช้ในองค์กร
เปิดใจ และทำความเข้าไปไปพร้อมกัน ๆ ค่อย ๆ ก้าวเดิน ช้าบ้าง สะดุดบ้าง เนื่องด้วยไม่ใช่สูตรสำเร็จ ทุกคนต้องช่วยกัน ต้องใช้เวลา...
คำสำคัญ : Action plan  BSC  Competency  KPI  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6816  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 1/5/2555 0:02:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 8/4/2567 18:31:51
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ระบบประเมินผลงานแบบใหม่เป็นอย่างไร?
เมื่อไม่สามารถเลือกได้... อยากให้ทุกท่านเปิดใจเรียนรู้ และก้าวเดินไปพร้อม ๆ กัน
คำสำคัญ : BSC  KPI  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 6496  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 30/4/2555 23:52:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 5:40:27
การบริหารผลงาน (BSC & KPI) » ทำไมต้องเปลี่ยนระบบการประเมินผลงานสู่ระบบการบริหารผลงานสมัยใหม่?
ประเด็นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้...พูดยากว่า...เนื่องจากองค์กรมีปัญหา...หรือว่าเราต้องการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ เพราะเราไม่ได้เลือก แต่ถูกบังคับให้ถือปฏิบัติจาก สกอ.
คำสำคัญ : BSC  KPI  การบริหารผลงาน  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7060  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 30/4/2555 23:18:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/4/2567 5:54:49

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้