ถอดบทเรียน KM ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม 2562
วันที่เขียน 4/9/2562 14:21:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:33:40
เปิดอ่าน: 796 ครั้ง

รายงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ งปม. 2562

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมถึงเป็นการพบปะผู้ใช้งานระบบสารสนเทศและผู้พัฒนาระบบ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตรงความต้องการผู้ใช้มากขึ้น เกิดกระบวนการทำงานที่ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเป็นระบบ

อ่านรายงานได้ที่นี่ http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MzQ2Nzg3&method=inline

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=993
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ขจัดความเครียด สร้างเสริมความสุขในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
เมื่อเกิดความเครียด ให้หาวิธีแก้ไขและขจัดความเครียด สร้างเสริมสุขภาพใจและกาย เพื่อส่งผลให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างเสริมความสุขในชีวิคประจำวัน จะได้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นต่อไป
ความเครียด     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 12/1/2564 15:35:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:22:51   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาโปรแกรม » การเรียกและแสดงข้อมูล จาก API บน ASP.NET
ตัวอย่างการเรียกและแสดงข้อมูล จาก API ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด (VB.NET, C#.NET) เป้าหมาย เพื่อแสดงข้อมูล โดยสามารถ query ข้อมูลจาก ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด ที่ได้จาก API หลักการ คือการทำงานร่วมกับ Lin...
API  Linq     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 11/11/2563 12:13:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 3:05:06   เปิดอ่าน 242  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ถอดบทเรียน KM » สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
แนวทางการกำหนดหัวข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต และให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิ...
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แนวปฏิบัติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2563 7:47:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/1/2564 19:10:16   เปิดอ่าน 312  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง