Office 365 for Education ใช้งานฟรีและมีอะไรใหม่น่าสนใจบ้าง
วันที่เขียน 23/6/2562 21:49:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 17:39:14
เปิดอ่าน: 2976 ครั้ง

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม office365

 

                   

        สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่สนใจใช้งานเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการนำมาใช้งานมาแล้ว เป็นโปรแกรม Office 365 Education   ซึ่งให้ใช้งาน Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access ได้ฟรีทั้งบนพีซีรวมถึงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ซึ่งในการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกต้องลิขสิทธิ์ โดยมีบริการที่เพิ่มเติมที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Office 365 for Education ดังนี้

             

 

- มีบริการ E-mail หรือรูปแบบ Outlook สามารถใช้งานเมลของมหาวิทยาลัยได้โดยสามารถอัพรูปภาพต่างๆ ในเมลได้ความจุเยอะขึ้น

- มีบริการ Onedrive สามารถจัดเก็บไฟล์หรือฝากไฟล์ฟรีบนระบบ cloud ซึ่งทางมหาวิทยาลัย สามารถให้ฝากได้ความจุสูงสุดถึง 50 GB

- มีบริการการใช้งาน Word Excel Powerpoint OneNote ออนไลน์

- มีบริการ SharePoint คือ แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กร

- บริการ Teams คือการนำ msn หรือ line มาผสมกัน เป็นการประชุมออนไลน์หรือการสร้างกลุ่มห้องเพื่อจัดการประชุมได้ สามารถบันทึกเสียงประชุมกลุ่มได้

- บริการ Class Notebook โดยจะจำลองการส่งการบ้าน-ตรวจการบ้านในสมุดโน้ตแบบดั้งเดิม และปรับแต่งให้เหมาะสมกับห้องเรียน

- บริการ Sway เป็นการสร้าง PORTFOLIO ออนไลน์ง่าย ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือข้อมูลของตนเองได้ หรือสามารถจัดการเป็นรูปแบบรูปภาพออนไลน์ได้

- บริการ Forms เป็นรูปแบบของการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์หรือแบบประเมิน แบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน โดยจะมีรูปแบบสอบถามหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามแล้วสามารถดูผลสรุปได้ในรูปแบบต่างๆ

จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีและนอกจากนั้นยังสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มือถือ แทปเลต 

          ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้งานให้รีบมาศึกษาการใช้งานกัน 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=970
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ASEAN DIGITAL LITERACY PROGRAMME (การรู้เท่าทันสื่อในสังคมออนไลน์)
ปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันมีความเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ โดยเฉพาะการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ โซเซียลมีเดีย โดยเฉพาะในประเทศไทย มีการใช้งานโซเซียลมีเดียเพื่อการติดต่อสื่อสาร การจ...
digital  literacy  ข่าวปลอม  สื่อ  ออนไลน์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 9/2/2566 9:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 12:05:28   เปิดอ่าน 358  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/6/2566 17:39:01   เปิดอ่าน 99138  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง