Office 365 for Education ใช้งานฟรีและมีอะไรใหม่น่าสนใจบ้าง
วันที่เขียน 23/6/2562 21:49:12     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 16:18:26
เปิดอ่าน: 3185 ครั้ง

ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม office365

 

                   

        สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ที่สนใจใช้งานเทคโนโลยีใหม่เกี่ยวกับโปรแกรมลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มีการนำมาใช้งานมาแล้ว เป็นโปรแกรม Office 365 Education   ซึ่งให้ใช้งาน Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher และ Access ได้ฟรีทั้งบนพีซีรวมถึงบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ซึ่งในการทำงานของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำลังศึกษาอยู่สามารถใช้งานได้ฟรี ถูกต้องลิขสิทธิ์ โดยมีบริการที่เพิ่มเติมที่น่าสนใจต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม Office 365 for Education ดังนี้

             

 

- มีบริการ E-mail หรือรูปแบบ Outlook สามารถใช้งานเมลของมหาวิทยาลัยได้โดยสามารถอัพรูปภาพต่างๆ ในเมลได้ความจุเยอะขึ้น

- มีบริการ Onedrive สามารถจัดเก็บไฟล์หรือฝากไฟล์ฟรีบนระบบ cloud ซึ่งทางมหาวิทยาลัย สามารถให้ฝากได้ความจุสูงสุดถึง 50 GB

- มีบริการการใช้งาน Word Excel Powerpoint OneNote ออนไลน์

- มีบริการ SharePoint คือ แชร์และจัดการเนื้อหา ความรู้ รวมถึงแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว และทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กร

- บริการ Teams คือการนำ msn หรือ line มาผสมกัน เป็นการประชุมออนไลน์หรือการสร้างกลุ่มห้องเพื่อจัดการประชุมได้ สามารถบันทึกเสียงประชุมกลุ่มได้

- บริการ Class Notebook โดยจะจำลองการส่งการบ้าน-ตรวจการบ้านในสมุดโน้ตแบบดั้งเดิม และปรับแต่งให้เหมาะสมกับห้องเรียน

- บริการ Sway เป็นการสร้าง PORTFOLIO ออนไลน์ง่าย ๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถเพิ่มรูปภาพ หรือข้อมูลของตนเองได้ หรือสามารถจัดการเป็นรูปแบบรูปภาพออนไลน์ได้

- บริการ Forms เป็นรูปแบบของการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์หรือแบบประเมิน แบบลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ผู้สอน โดยจะมีรูปแบบสอบถามหลายรูปแบบที่น่าสนใจ เมื่อมีผู้ตอบแบบสอบถามแล้วสามารถดูผลสรุปได้ในรูปแบบต่างๆ

จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์มากสำหรับการใช้งานทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษา สามารถนำไปใช้งานได้ฟรีและนอกจากนั้นยังสามารถทำงานได้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ มือถือ แทปเลต 

          ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ใช้งานให้รีบมาศึกษาการใช้งานกัน 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=970
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 15:47:03   เปิดอ่าน 126  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2/3/2567 5:47:28   เปิดอ่าน 123  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 0:25:22   เปิดอ่าน 170  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 20:47:51   เปิดอ่าน 183  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง