ตบจูบ ยังใช้ได้นะ
วันที่เขียน 12/1/2554 17:50:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 22:00:47
เปิดอ่าน: 4117 ครั้ง

17 ปี ประสบการณ์การสอน

      วันนี้มีประชุมเรื่องเกรดของหลักสูตร รู้สึกประทับใจพี่ภรณ์ (ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง) เล่าให้ฟังว่า....จากประสบการณ์ที่สอนหนังสือมา 17 ปี พึ่งรู้สึกว่าเทคนิคที่สอนในเทอมนี้ใช้ได้ดี แล้วทำให้นักศึกษาเรียนหนังสือเข้าใจและทำข้อสอบได้ ซึ่งเท่าที่ฟังพี่ภรณ์เล่ามา โดยเฉพาะกลุ่มเรียนที่มี GPA น้อย ๆ พี่ภรณ์ต้องมาออกแบบการสอนที่แตกต่าง ตั้งแต่เสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อสอบ แล้วต้องแสดงความชื่นชมนักศึกษาร่วมกับการหามาตรการลงโทษกรณีที่ไม่ทำตามกติกา พี่ภรณ์เรียกเทคนิคนี้ว่า....ตบจูบ.ตบจูบ...ซึ่งก็ได้ผล เด็กในห้องนี้ได้คะแนนดีขึ้น แล้วก็ผ่านวิชา ...พันธุศาสตร์...ซึ่งถือว่าหินมากกกกกกกกกกของชีววิทยาไปได้ทุกคน....ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=9
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
ผลงานวิจัย » เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการฯ
ในการเขียนบทความ ควรเริ่มจากการทำแผนที่บทความเพื่อแบ่งสัดส่วนของหัวข้อของบทความข้างต้นตามเกณฑ์วารสารที่กำหนดจะทำให้การเขียนง่ายขึ้น สามารถใช้ ChatGPT ช่วยในการเขียนตามหัวข้อที่กำหนดได้ง่ายขึ้น
  บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 4/3/2567 10:46:23  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 11:19:28   เปิดอ่าน 94  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง