ตบจูบ ยังใช้ได้นะ
วันที่เขียน 12/1/2554 17:50:50     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2565 1:32:03
เปิดอ่าน: 3920 ครั้ง

17 ปี ประสบการณ์การสอน

      วันนี้มีประชุมเรื่องเกรดของหลักสูตร รู้สึกประทับใจพี่ภรณ์ (ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง) เล่าให้ฟังว่า....จากประสบการณ์ที่สอนหนังสือมา 17 ปี พึ่งรู้สึกว่าเทคนิคที่สอนในเทอมนี้ใช้ได้ดี แล้วทำให้นักศึกษาเรียนหนังสือเข้าใจและทำข้อสอบได้ ซึ่งเท่าที่ฟังพี่ภรณ์เล่ามา โดยเฉพาะกลุ่มเรียนที่มี GPA น้อย ๆ พี่ภรณ์ต้องมาออกแบบการสอนที่แตกต่าง ตั้งแต่เสริมทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ การอ่านเพื่อสอบ แล้วต้องแสดงความชื่นชมนักศึกษาร่วมกับการหามาตรการลงโทษกรณีที่ไม่ทำตามกติกา พี่ภรณ์เรียกเทคนิคนี้ว่า....ตบจูบ.ตบจูบ...ซึ่งก็ได้ผล เด็กในห้องนี้ได้คะแนนดีขึ้น แล้วก็ผ่านวิชา ...พันธุศาสตร์...ซึ่งถือว่าหินมากกกกกกกกกกของชีววิทยาไปได้ทุกคน....ชื่นชมจริง ๆ ค่ะ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=9
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
Piyatida Teaching KM » สัมมนา ฮาวทูทิ้ง...ความน่าเบื่อในชั้นเรียน เคล็ดลับการสร้าง Engagement ของผู้เรียน
การเรียนการสอนที่น่าเบื่อ และขาดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนขาดความสนใจ และทำให้ผลการเรียนรู้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ งานสัมมนานี้ถ่ายทอดเทคนิคและเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจ...
การเรียนที่สนุก เทคนิคและเครื่องมือการสอน จิตวิทยาการเรียนรู้     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 30/9/2564 12:03:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 6/12/2565 22:18:10   เปิดอ่าน 1681  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การจัดการเรียนรู้ » Oneline Teaching, Learning and Assessment for Beginner
การจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้ MS Team ซึ่งการจัดการเรียนการสอนผ่านทางออนไลน์จะต้องมีการจัดการห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ โดยจะต้องมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระหว่างที่ส...
Online Teaching, Learning, Assessment     บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป   การศึกษา การเรียนการสอน
ผู้เขียน โสภณ ฟองเพชร  วันที่เขียน 24/9/2563 9:54:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 7/12/2565 0:12:48   เปิดอ่าน 1578  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง