ถ่ายทอดประสบการณ์ : การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้านระบบสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่เขียน 19/8/2561 15:09:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/2/2562 8:34:37
เปิดอ่าน: 459 ครั้ง

ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

        ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในสายนักวิชาการคอมพิวเตอร์              

    ซึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้ทำการประเมินผลวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

  • คำสั่งมอบหมาย

    - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

              - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

           - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ

 

 

  • หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีดังต่อไปนี้

             - ด้านการวิจัย

             - หลักเกณฑ์ในการขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญงาน 

               - แบบประเมินผลงานฯ ในการเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

แหล่งอ้างอิง

  1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
  3. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » การติดตั้ง Office 365 หรือ Office 2019 ใหม่บนเครื่องคอมพิวเตอร์
Office365 Pro plus คือ Microsoft Office 2019 เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทางไมโครซอฟท์ให้บริการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ใช้งาน Office365 สำหรับสถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยแม่โจ...
Microsoft Office  Office365     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 22/11/2561 18:33:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/2/2562 2:17:49   เปิดอ่าน 812  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความวิชาการด้าน IT » แนะนำระบบฐานข้อมูลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีนโยบายในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาระงานด้านต่าง ๆ ของงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมห...
ระบบฐานข้อมูล ระบบสืบค้นสารสนเทศ บุคลากรดีเด่น     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมชาย อารยพิทยา  วันที่เขียน 2/9/2561 12:09:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/2/2562 7:52:35   เปิดอ่าน 725  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง