ถ่ายทอดประสบการณ์ : การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้านระบบสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่เขียน 19/8/2561 15:09:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:08:53
เปิดอ่าน: 4758 ครั้ง

ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

        ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในสายนักวิชาการคอมพิวเตอร์              

    ซึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้ทำการประเมินผลวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

  • คำสั่งมอบหมาย

    - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

              - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

           - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ

 

 

  • หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีดังต่อไปนี้

             - ด้านการวิจัย

             - หลักเกณฑ์ในการขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญงาน 

               - แบบประเมินผลงานฯ ในการเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

แหล่งอ้างอิง

  1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
  3. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/8/2565 5:08:18   เปิดอ่าน 34240  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/8/2565 10:17:06   เปิดอ่าน 877  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง