ถ่ายทอดประสบการณ์ : การประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้านระบบสารสนเทศของสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่เขียน 19/8/2561 15:09:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/7/2562 13:52:27
เปิดอ่าน: 1138 ครั้ง

ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

        ตามที่ข้าพเจ้า นายสมชาย อารยพิทยา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นในสายสนับสนุน ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ข้าพเจ้าขอนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในสายนักวิชาการคอมพิวเตอร์              

    ซึ่งข้าพเจ้าจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่ได้ทำการประเมินผลวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

  • คำสั่งมอบหมาย

    - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

              - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ

           - การประเมินผลงานเข้าสู่ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ

 

 

  • หลักเกณฑ์ในการประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น มีดังต่อไปนี้

             - ด้านการวิจัย

             - หลักเกณฑ์ในการขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ชำนาญงาน 

               - แบบประเมินผลงานฯ ในการเลื่อนระดับ เป็นตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 

แหล่งอ้างอิง

  1. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  2. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการพิเศษ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
  3. การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน สาขาการบริการข้อมูลด้านสุขภาพ (มหาวิทยาลัยมหิดล) ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

 

 

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ระบบบริการการสื่อสารภายในองค์กร (Skype for Business)
Skype for Business 2015 แพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารสำหรับองค์กรยุคใหม่ ตอบโจทย์ทุกการทำงานไม่ว่าจะทำงานร่วมกับระบบ PBX การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง การประชุมแบบออนไลน์ที่รับชมได้ครั้งละนับหมื่นคนน...
skype  Skype for Business  การสนทนาผ่านข้อความ ภาพ และเสียง  การสื่อสาร     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 28/5/2562 14:40:27  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/7/2562 10:48:39   เปิดอ่าน 269  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง