แบบประเมินบุคลิกภาพ ตามโมเดล DiSC
วันที่เขียน 8/8/2561 17:22:19     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:04:39
เปิดอ่าน: 3191 ครั้ง

แบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์บุคลิกภาพ ตามโมเดล DiSC

สืบเนื่องจากได้เข้าร่วมโครงการ "งานดี บริการดี ชีวีมีสุข" เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2561 วิทยากรได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการที่ดี และวิธีการประเมินบุคลิกภาพ เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ ด้วยโมเดล DiSC ซึ่งจากการเข้ารับฝึกอบรม จึงมีความคิดจัดทำเป็นระบบแบบสอบถามเพื่อประเมินบุคลิกภาพ ขึ้น เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิด และลักษณะนิสัยพื้นฐานของตน ให้สามารถนำคุณลักษณะที่ดีไปใช้เพิ่มประสิทธิและประสิทธิผลการทำงาน และประสานความแตกต่างให้เกิดความสมดุล เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันที่มีความ ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งได้

ทั้งนี้การตอบแบบสอบถามเพื่อผลการวิเคราะห์รายบุคคล ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม จดบันทึกลำดับตัวเลือก ของแต่ละข้อ ไว้ เพื่อนับจำนวนเป็นคะแนน สำหรับแปลผล ซึ่งมีทั้งหมด 14 ข้อ ข้อละ 4 ตัวเลือก

เมื่อตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ให้นับจำนวนว่า ได้เลือกตอบตัวเลือกลำดับที่ 1 กี่ข้อ ลำดับที่ 2 กี่ข้อ ลำดับที่ 3 กี่ข้อ และ ลำดับที่ 4 กี่ข้อ

โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ที่

http://www.erp.mju.ac.th/satisfyQuestionaireAssess.aspx?ID=2829

http://gg.gg/e3he1

และสามารถดาว์นโหลด รายละเอียดลักษณะบุคลิกภาพแต่ละแบบได้ที่ 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mjk2MzU5

http://gg.gg/e3hfu

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=817
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง