ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
วันที่เขียน 23/8/2559 15:07:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 6:23:43
เปิดอ่าน: 2110 ครั้ง

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ใช้สำหรับปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 วิธีคือ 1.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย 2.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยปุ่มสวิทซ์ โดยหลักการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะรับคำสั่งจากหน้าเว็บไซต์ และปุ่มสวิทซ์ เพื่อส่งคำสั่งไปให้กับรีเลย์ (Relay) เพื่อ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า

โดย นายอนุชา กันยา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ชื่อโครงการ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

2. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบัน ผู้คนทั่วไป อาจจะคุ้นเคยกับ “Internet” ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพของการเชื่อมต่อ ระหว่างคน กับ ระบบอินเทอร์เน็ต ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และ อื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบแต่ถ้าพูดถึงคำๆ ว่า “Internet of Thing” ในตอนนี้ อาจจะมีผู้คนมากมายเกิดอาการงงๆ ว่า “Internet” กับ “Thing” มันเป็นคืออะไร เกี่ยวกันอย่างไร “คน กับ อินเทอร์เน็ต” ไปสู่ “สิ่งของ กับ อินเทอร์เน็ต”

Internet of Things (IoT) คือ เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอื่นๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยเครื่องมือต่างๆ จะสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคทั่วไปจะเริ่มคุ้นเคยกับเทคโนโลยีที่ทำให้พวกเขา สามารถควบคุมสิ่งของต่างๆ ทั้งจากในบ้าน และสำนักงานหรือจากที่ไหนก็ได้ เช่น การควบคุมอุณหภูมิภายในบ้าน การเปิดปิดไฟ

3. วัตถุประสงค์

3.1 เพื่อควบคุมการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า ได้ทุกที่ทุกเวลา

3.2 เพื่อตรวจเช็คสถานะของอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.3 เพื่อลดภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแล

3.4 เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในองค์กร

4. ขั้นตอน

ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ใช้สำหรับปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ 2 วิธีคือ

1.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบเครือข่าย

2.ปิด – เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยปุ่มสวิทซ์

     โดยหลักการทำงานของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ จะรับคำสั่งจากหน้าเว็บไซต์ และปุ่มสวิทซ์ เพื่อส่งคำสั่งไปให้กับรีเลย์ (Relay) เพื่อ เปิด – ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า

 

รายการอุปกรณ์

คำอธิบาย

Node MCU ESP8266

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ประมวลผล และสั่งการทำงาน

1 Channel 5V 2A Solid State Relay (SSR) บอร์ดรีเลย์แบบไร้สัมผัส SSR 5V 2A

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสวิตซ์ เปิด-ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

Pilot lamp สีเขียว

นำมาใช้บอกสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า

สวิทซ์กดติดปล่อยดับ 16 มม. พร้อมไฟ LED สีเขียว

สวิทซ์ปุ่มเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยมือ

 

แผ่นปริ้น EPOXY

นำมาสร้างลายวงจรของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ตู้กันน้ำพลาสติก

ตู้สำหรับใส่วงจรของระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

 

ในที่นี้ได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่ใช้เขียนโปรแกรมและเป็นอุปกรณ์ควบคุม คือ ARDUINO Node ESP8622 V.2

ซึ่ง ARDUINO อาดูอิโน่ เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

เมื่อได้อุปกรณ์และคอนเซปต์แล้ว ก็นำมาออกแบบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Circuit Wizard เพื่อออกแบบการวางอุปกรณ์และลายวงจร

1) เมื่อออกแบบลายวงจรเสร็จแล้วทำการกัดลายวงจรลงแผ่นปริ้น EPOXY

2) ทำการเจาะรูขา,วางอุปกรณ์และบัดกรีลงบนแผ่นปริ้น EPOXY  นำแผ่นวงจรที่ทำการบัดกรีเสร็จแล้วไปใส่ในกล่อง

3) ทำการติดตั้ง Pilot lamp และ สวิทซ์กดติดปล่อยดับ ที่ฝาตู้ พร้อมเชื่อมต่อสายเข้ากับอุปกรณ์

4) ทำการทดสอบระบบ

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=558
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:50:59   เปิดอ่าน 565  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 4:02:53   เปิดอ่าน 494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:26:45   เปิดอ่าน 829  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง