โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการใช้ Cloud Computing เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน
วันที่เขียน 18/8/2559 15:10:58     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 6:39:44
เปิดอ่าน: 2751 ครั้ง

ปัจจุบันในโลกอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี Cloud Computing ถือเป็นแอฟพลิเคชั่นที่สามารถสนับสนุนการทำงาน การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอฟพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย Google หรือ Microsoft ที่เรียกว่า Office365 ดังนั้นการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการรวบรวมความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย รวมถึงสร้างแนวทางการทำงานใหม่ ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย

สรุปองค์ความรู้ /แนวปฏิบัติที่ดี

ประเด็น การส่งเสริมการใช้งาน Cloud Computing เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน

โดย นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

          ปัจจุบันในโลกอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี Cloud Computing ถือเป็นแอฟพลิเคชั่นที่สามารถสนับสนุนการทำงาน การเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแอฟพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นโดย Google หรือ Microsoft ที่เรียกว่า Office365 ดังนั้นการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการรวบรวมความรู้ ทั้งที่เป็นความรู้ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้ที่เกิดจากการสังเคราะห์ (Explicit Knowledge) มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย รวมถึงสร้างแนวทางการทำงานใหม่ ที่นำไปใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพของมหาวิทยาลัย

         โดยเริ่มจากการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cloud Computing ซึ่งก็คือบริการที่มีการประมวลผลผ่านซอฟต์แวร์ ระบบ และทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บน Cloud จากอุปกรณ์ต่างๆ ทั้ง Notebook, PC, Smart Phone หรือ Tablet ได้ทุกที่ และทุกเวลา  และไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อ Hardware และ Software เองทั้งระบบ โดยผู้ให้บริการจะดูแลและจัดสรรทรัพยากรให้ จึงเป็นการลดภาระด้านค่าใช้จ่าย และการบริหารจัดการ กรณีที่เกิดความเสียหายกับเครื่อง Computer ที่ใช้งานอยู่ ข้อมูลทั้งหมดที่ฝากไว้ ยังคงอยู่อย่างปลอดภัย และเรียกใช้งานจากเครื่องอื่นๆ ได้ทันทีหน่วยงานและสถาบันต่างๆ จึงให้ความสนใจในการประยุกต์ใช้ Cloud Computing ในการบริหารจัดการองค์กร

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ขอใช้บริการ Cloud Computing จากผู้ให้บริการ คือ Google ในชื่อที่เรียกว่า Google App for Education ซึ่งเป็นแอฟพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการศึกษา และผู้ให้บริการ Microsoft ในชื่อที่เรียกว่า Office 365

 จุดเด่นของ Google App for Education

-        เป็นบริการฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

-        ให้พื้นที่เก็บข้อมูล (Google Drive) มากถึง 10 TB และขยายให้เป็น Unlimited สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานชุดแอฟพลิเคชั่นของ Google App for Education

สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรและนักศึกษาสามารถขอสิทธิ์ในการใช้งาน Google App for Education ได้ โดยจะได้รับบัญชีรายชื่อนามสกุล @gmaejo.mju.ac.th โดยมีโปรแกรมที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน ดังนี้

-        Google Contacts คือส่วนจัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ ซึ่งสามารถเพิ่มเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่ม ก็ได้ ในทั้งนี้ในกรณีที่เผลอลบรายชื่อ หรือแอบโดนลบ ภายใน 30 วัน สามารถกู้รายชื่อกลับคืนมาได้ 100 %

-        Google mail       คือระบบบริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

-        Google Calendar คือบริการปฏิทินแบบออนไลน์ ใช้เก็บข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อนัดหมายและกำหนดเวลาเหตุการณ์ต่างๆ สามารถส่งข้อความเชิญ ใช้ปฏิบัติร่วมกับเพื่อนร่วมงาน และค้นหาเหตุการณ์ต่างๆ ได้

-        Google Drive   คือบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถแบ่งปันไฟล์ร่วมกันได้จาก Smartphone, Tablet, Computer

-        Google Documents (Google Docs) คือบริการออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างและจัดการเอกสาร เช่นการทำพรีเซนต์เตชั่น, Spreadsheets ได้เหมือน Excel สามารถใช้และแก้ไขเอกสารร่วมกันได้ มีการจัดการผู้มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสาร สามารถจัดการเอกสารในโหมด Offline ได้ สามารถ Upload ไฟล์จากแอฟพลิเคชั่น Office อื่นๆ ขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ Google Docs ได้ และสามารถบันทึกไฟล์มาที่เครื่องในรูปแบบต่างๆ ได้ โดยรอบรับประเภทไฟล์นามสกุล  Documents (.doc, .docx, .html, .txt, .rtf), Spreadsheets (.xls, xlsx, .ods, .csv, .tsv, .tab), Presentations (.ppt, .pps, .pptx), Drawings (.wmf)

-        Google Forms คือบริการออนไลน์ที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามหรือรวบรวมข้อมูลอื่นๆ เช่นการวางแผนการจัดงาน การสำรวจความพึงพอใจ แบบสำรวจ แบบสอบถาม การลงคะแนนเสียง แบบฟอร์มรับสมัครงาน เป็นต้น

 

จุดเด่นของ Office365

-        เป็นผลิตภัณฑ์จาก Microsoft ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Productivity Service ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีของ Cloud Service Mobile Device และ Social Network มาตอบโจทย์ในเรื่องของการทำงาน การเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้งานที่ยากง่ายขึ้น งานที่ใช้เวลานานเสร็จเร็วขึ้น คุณภาพสูงขึ้น และสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น

-        ให้พื้นที่เก็บข้อมูล Unlimited ใน OneDrive สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

         กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานชุดแอฟพลิเคชั่นของ Office365 สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคลากรและนักศึกษาสามารถขอสิทธิ์ในการใช้งาน Office365 ได้ โดยจะได้รับบัญชีรายชื่อนามสกุล @office365.mju.ac.th โดยมีโปรแกรมที่น่าสนใจและสามารถนำมาใช้เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน ดังนี้

-        Exchange Online : Email, Calendar, Contacts ให้พื้นที่ MailBox 50 GB, แนบไฟล์เอกสารได้ 150MB

-        SharePoint Online : School, Team and Class Site ให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถแบ่งปันไฟล์ร่วมกันได้จาก Smartphone, Tablet, Computer มีระบบบริหารจัดการสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์เอกสารที่ใช้ร่วมกันได้

-        Skype for Business : Web Conferencing รองรับจำนวนผู้ใช้งาน 512 Users/Session ,มีเครื่องมือสนับสนุนการประชุม เช่น Desktop Sharing, Whiteboard, Poll, Slide Sharing, Video Recording

-        OneDrive for Business: File Storage and Sharing คือบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์ และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย สามารถเรียกใช้ไฟล์ได้จากทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถแบ่งปันไฟล์ร่วมกันได้จาก Smartphone, Tablet, Computer เช่นเดียวกับ Google Drive

-        Office365 ProPlus : Productivity  ให้บริการชุดโปรแกรม Office Online (Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote Online)

Yammar : Social-Discussion Group เป็นเครือข่ายสังคมที่ช่วยในการติดต่อสื่อสาร ที่มีความปลอดภัย และมองเห็นได้เฉพาะผู้ใช้ภายในองค์กรของคุณเท่านั้น

 

การนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อการเรียนรู้และการทำงาน

  1. การนำปฎิทินไปใช้ในการวางแผน การทำงานด้วยกัน
  2. การใช้ Classroom สำหรับให้นักศึกษา ส่งงานและศึกษาทบทวนบทเรียน ที่ได้เรียนมา
  3. การเก็บรูปภาพและการค้นหารูปภาพใน Google picture แบบง่ายดายและอัจฉริยะ
  4. การใช้งาน ชุด Office บนระบบ internet และการแชร์ใช้งาน ทำงานร่วมกัน

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=554
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:50:59   เปิดอ่าน 565  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 4:02:53   เปิดอ่าน 494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:26:45   เปิดอ่าน 829  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง