สรุปรายงานผลการเข้าร่วมโครงการสัมมนา Education ICT Forum 2016 Theme : Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education
วันที่เขียน 3/5/2559 18:00:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 6:32:27
เปิดอ่าน: 1773 ครั้ง

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ Education ICT Forum 2016 เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนา ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ Information Technology และ Communication Technology รวมเป็น Digital Technology ที่ได้พัฒนามาจากระบบ Manual สู่ระบบ Analog ก้าวสู่ระบบ Digital ที่มีการพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และความจุ โดยมี People เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาก่อให้เกิดปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดโครงการ Education ICT Forum 2016 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการสร้างคนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการพัฒนา ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัย การบริการวิชาการ กล่าวเปิดงาน โดยพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง (รองนายกรัฐมนตรี) เมื่อมีการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ตามการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทั้งในส่วนของ Information Technology และ Communication Technology รวมเป็น Digital Technology ที่ได้พัฒนามาจากระบบ Manual สู่ระบบ Analog ก้าวสู่ระบบ Digital ที่มีการพัฒนาทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความเร็ว และความจุ โดยมี People เป็นจุดศูนย์กลางในการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ตามแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เน้นการพัฒนาด้านการศึกษาก่อให้เกิดปัญญา โดยใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสนับสนุน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

อ่านต่อได้ที่  สรุปรายงาน....

ถอดบทเรียนโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=513
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:50:59   เปิดอ่าน 565  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 4:02:53   เปิดอ่าน 494  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 5:26:45   เปิดอ่าน 829  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง