การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่เขียน 1/4/2558 19:58:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 13:58:13
เปิดอ่าน: 6938 ครั้ง

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยแนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB ต่อ User

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจากการเข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรได้แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB โดยความสามารถของ OneDrive นอกจากมีพื้นที่หน่วยจำที่มีขนาดใหญ่มาก ยังมีความสามารถในการ สร้าง แก้ไข และแชร์ ไฟล์เอกสาร ให้กับบุคลากรที่มีบัญชีรายชื่อในระบบ @Office365.mju.ac.th ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่อย่างไร

 

ข้อดี

1) มีพื้นที่ OneDrive ขนาดใหญ่ถึง 1 TB ในการสำรองไฟล์ครั้งต่อไป ไม่ต้องเรียกหา Harddisk สำรอง CD DVD HandyDive 

2) ความสามารถในการสร้าง และแก้ไขไฟล์เอกสารในระบบออนไลน์ ประหยัดพื้นที่การลงโปรแกรม Microsoft

3) ความสามารถในการแชร์ไฟล์ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากบุคลากรในหน่วยงานมีการแชร์ไฟล์ให้กันในฝ่าย ทุกคนสามารถเห็นไฟล์ โดยสามารถเลือกให้ไฟล์อ่านได้อย่างเดียว หรือแก้ไขเอกสารได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม รายงานความก้าวหน้า หากผู้รับผิดชอบไม่อยู่ได้ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้เพื่อการติดตามงาน สั่งการ ของหัวหน้าได้

4) ใช้ในการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เกินความสามารถของระบบเอกสารราชการ / e-Mail สามารถแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive ถือเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นระบบปิด ที่มีใช้เฉพาะบัญชีรายชื่อ @Office365.mju.ac.th ทำให้มีความปลอดภัยสูง

 

ข้อเสีย

1) ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ระบบสามารถทำการ Upload / Download ไฟล์เอกสาร มาสำเนาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคน

2) การประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม สั่งการ ภายในงาน จะต้องแนวทางการทำงานที่ดี เนื่องจาก เป็นระบบที่ไม่มีระบบแจ้งเตือน จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้ ซึ่งปัจจุบันการติดตามงาน ผ่าน Facebook ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับการติดตามงาน โดยการตั้งกลุ่มปิด ใช้สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน ซึ่ง Facebook ถือเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่มักเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=369
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 10:44:48   เปิดอ่าน 197  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 12:05:22   เปิดอ่าน 357  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/6/2567 11:29:22   เปิดอ่าน 484  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/6/2567 22:50:05   เปิดอ่าน 352  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง