การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่เขียน 1/4/2558 19:58:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 8:16:17
เปิดอ่าน: 3492 ครั้ง

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยแนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB ต่อ User

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจากการเข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรได้แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB โดยความสามารถของ OneDrive นอกจากมีพื้นที่หน่วยจำที่มีขนาดใหญ่มาก ยังมีความสามารถในการ สร้าง แก้ไข และแชร์ ไฟล์เอกสาร ให้กับบุคลากรที่มีบัญชีรายชื่อในระบบ @Office365.mju.ac.th ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่อย่างไร

 

ข้อดี

1) มีพื้นที่ OneDrive ขนาดใหญ่ถึง 1 TB ในการสำรองไฟล์ครั้งต่อไป ไม่ต้องเรียกหา Harddisk สำรอง CD DVD HandyDive 

2) ความสามารถในการสร้าง และแก้ไขไฟล์เอกสารในระบบออนไลน์ ประหยัดพื้นที่การลงโปรแกรม Microsoft

3) ความสามารถในการแชร์ไฟล์ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากบุคลากรในหน่วยงานมีการแชร์ไฟล์ให้กันในฝ่าย ทุกคนสามารถเห็นไฟล์ โดยสามารถเลือกให้ไฟล์อ่านได้อย่างเดียว หรือแก้ไขเอกสารได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม รายงานความก้าวหน้า หากผู้รับผิดชอบไม่อยู่ได้ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้เพื่อการติดตามงาน สั่งการ ของหัวหน้าได้

4) ใช้ในการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เกินความสามารถของระบบเอกสารราชการ / e-Mail สามารถแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive ถือเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นระบบปิด ที่มีใช้เฉพาะบัญชีรายชื่อ @Office365.mju.ac.th ทำให้มีความปลอดภัยสูง

 

ข้อเสีย

1) ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ระบบสามารถทำการ Upload / Download ไฟล์เอกสาร มาสำเนาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคน

2) การประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม สั่งการ ภายในงาน จะต้องแนวทางการทำงานที่ดี เนื่องจาก เป็นระบบที่ไม่มีระบบแจ้งเตือน จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้ ซึ่งปัจจุบันการติดตามงาน ผ่าน Facebook ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับการติดตามงาน โดยการตั้งกลุ่มปิด ใช้สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน ซึ่ง Facebook ถือเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่มักเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=369
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 2:50:56   เปิดอ่าน 569  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 10/8/2563 15:52:20   เปิดอ่าน 495  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ทั่วไป » ทำงานที่บ้าน จะติดต่อระหว่างหน่วยงานอย่างไร
เดิมปกติจะใช้เบอร์โต๊ะโทรประสานงานกัน แต่ช่วงนี้เราจำเป็นต้องทำงานจากที่บ้าน หากคนที่เคยติดต่อกันทาง facebook line ก็จะไม่มีปัญหา แล้วคนอื่น หน่วยงานอื่นล่ะจะทำยังไง เรามีเครื่องมือไว้ให้พร้อมแล้ว ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน วสุ ไชยศรีหา  วันที่เขียน 27/3/2563 12:21:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/8/2563 3:55:18   เปิดอ่าน 833  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง