การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน จากการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
วันที่เขียน 1/4/2558 19:58:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 17:03:38
เปิดอ่าน: 6821 ครั้ง

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี โดยแนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB ต่อ User

การประยุกต์ใช้ Microsoft Office 365 ในการทำงาน ของบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ซึ่งจากการเข้ารับการฝึกอบรม วิทยากรได้แนะนำฟังก์ชั่นการทำงานของ OneDrive ซึ่งมีพื้นที่หน่วยความจำ บน Cloud ขนาด 1 TB. และพื้นที่ e-Mail ขนาด 50GB โดยความสามารถของ OneDrive นอกจากมีพื้นที่หน่วยจำที่มีขนาดใหญ่มาก ยังมีความสามารถในการ สร้าง แก้ไข และแชร์ ไฟล์เอกสาร ให้กับบุคลากรที่มีบัญชีรายชื่อในระบบ @Office365.mju.ac.th ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีโปรแกรม Microsoft Office ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแต่อย่างไร

 

ข้อดี

1) มีพื้นที่ OneDrive ขนาดใหญ่ถึง 1 TB ในการสำรองไฟล์ครั้งต่อไป ไม่ต้องเรียกหา Harddisk สำรอง CD DVD HandyDive 

2) ความสามารถในการสร้าง และแก้ไขไฟล์เอกสารในระบบออนไลน์ ประหยัดพื้นที่การลงโปรแกรม Microsoft

3) ความสามารถในการแชร์ไฟล์ สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดการทำงานอย่างต่อเนื่อง หากบุคลากรในหน่วยงานมีการแชร์ไฟล์ให้กันในฝ่าย ทุกคนสามารถเห็นไฟล์ โดยสามารถเลือกให้ไฟล์อ่านได้อย่างเดียว หรือแก้ไขเอกสารได้ จึงสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม รายงานความก้าวหน้า หากผู้รับผิดชอบไม่อยู่ได้ อีกทั้งยังประยุกต์ใช้เพื่อการติดตามงาน สั่งการ ของหัวหน้าได้

4) ใช้ในการส่งไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ เกินความสามารถของระบบเอกสารราชการ / e-Mail สามารถแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive ถือเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นระบบปิด ที่มีใช้เฉพาะบัญชีรายชื่อ @Office365.mju.ac.th ทำให้มีความปลอดภัยสูง

 

ข้อเสีย

1) ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ระบบสามารถทำการ Upload / Download ไฟล์เอกสาร มาสำเนาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคน

2) การประยุกต์ใช้เพื่อการติดตาม สั่งการ ภายในงาน จะต้องแนวทางการทำงานที่ดี เนื่องจาก เป็นระบบที่ไม่มีระบบแจ้งเตือน จะต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเอกสารได้ ซึ่งปัจจุบันการติดตามงาน ผ่าน Facebook ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับการติดตามงาน โดยการตั้งกลุ่มปิด ใช้สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน ซึ่ง Facebook ถือเป็นระบบที่คนส่วนใหญ่มักเปิดไว้ตลอดเวลาอยู่แล้ว

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=369
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 23:42:43   เปิดอ่าน 120  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 10:27:44   เปิดอ่าน 116  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/2/2567 0:25:22   เปิดอ่าน 170  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/2/2567 23:42:44   เปิดอ่าน 173  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง