ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
วันที่เขียน 9/9/2564 10:17:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 15:08:19
เปิดอ่าน: 2173 ครั้ง

ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive เมื่อวันนพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams

จากที่่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดโครงการตามแผนยุทศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการลดการบริหารจัดการลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive ขึ้นในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams นั้น โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจตามหัวข้อดังนี้

  •  การจัดเก็บข้อมูลบน MS Onedrive
    • การสร้างและจัดการเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับ MS Office Application
    • การแชร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย MS Form

OneDrive

เป็นบริการของ Microsoft ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับทุกท่านที่มีเมล์ @mju.ac.th นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 1 TB
ทำให้เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดย Onedrive นั้นไม่เพียงใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น ยังมีความสามารถต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น สามารถใช้งาน Word | Excel | PowerPoint แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการเก็บไฟล์ Office ไว้บน OneDrive ช่วยให้เราทำระบบ Autosave ได้ โดยไม่ต้องกลัวลืม Save หรือการย้อนเวลาไฟล์ได้ จากฟีเจอร์ Version History ได้

Forms

ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบฟอร์ม สำหรับรวบรวมข้อมูลจากบุคคล สามารถนำ Microsoft Forms ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น โดยสามารถสร้างคำถามได้หลายประเภท ได้แก่ Choice, Text, Rating และ Date เป็นต้น
เมื่อสร้างแบบฟอร์มหรือข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งลิงก์ไปได้หลายรูปแบบเช่น อีเมล บุคคลที่ต้องการ อาจจะวางลิงก์บนเว็บไซต์โดยตรง รวมถึงสามารถสร้าง QR Code เพื่อเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์ก็ได้

 

การใช้งาน OneDrive และ MS Form สามารถเข้าใช้งานผ่าน
website :: www.office.com

 ในการจัดอบรมนั้นสามารถดูคู่มือย้อนหลังได้ที่

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY4MjMw&method=inline

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1204
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง » Assignment in Microsoft Teams
การมอบหมายงาน (Assignment ) สำหรับนักศึกษาในห้องเรียน ระบบ Microsoft Teams สร้างความสะดวกในการมอบหมายงานให้กับนักศึกษา การส่งงาน และสามารถให้คะแนนนักศึกษาแต่ละคนในห้องเรียน สำหรับผู้ที่อยู่ในสถาบัน...
Assignment  Microsoft Teams  การมอบหมายงาน  การให้คะแนน     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 26/3/2567 18:01:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 12:14:41   เปิดอ่าน 177  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » Google Sites สร้างเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย
Google Sites คือโปรแกรมหนึ่งของ บริษััท Google ที่เปิดให้ สมาชิกของ Google สามารถ สร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ฟรี โดยการสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Sites นั้น ทำได้ง่าย เหมือนกับการแก้ไข เอกสารธรรมดา ๆ ช...
Google Sites  เว็บไซต์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 11/3/2567 17:19:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 11:04:21   เปิดอ่าน 303  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา CLOs ผ่าน มคอ.3
หัวข้อนี้เน้น การออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร สะท้อนถึงความต้องการ ของผู้ที่เกี่ยวข้องครบทุกภาคส่วน และผลการเรียนรู้นั้นต้องครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะเฉพาะทางและทักษ...
CLO  ELO  PLO     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:45:59  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 14:08:30   เปิดอ่าน 418  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » แอปพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดเรียนการสอน
การเรียนผ่านเครื่องมือช่วยสอนโดยใช้แอปพลิเคชันมีบทบาทในการส่งเสริมและช่วยเหลืออาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก บทความนี้ได้รวบรวม 8 เครื่องมือช่วยสอนสำหรับอาจารย์ในการช่วยจัดการเรียนการสอนให้เกิดความ...
Canva  Kahoot  Nearpod  Plicker  Quizizz  Storyboard  Visme  Voxer     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 18/11/2566 23:01:13  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 30/5/2567 14:07:49   เปิดอ่าน 317  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง