ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
วันที่เขียน 9/9/2564 10:17:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/10/2566 7:24:52
เปิดอ่าน: 1948 ครั้ง

ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive เมื่อวันนพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams

จากที่่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดโครงการตามแผนยุทศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการลดการบริหารจัดการลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive ขึ้นในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams นั้น โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจตามหัวข้อดังนี้

  •  การจัดเก็บข้อมูลบน MS Onedrive
    • การสร้างและจัดการเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับ MS Office Application
    • การแชร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย MS Form

OneDrive

เป็นบริการของ Microsoft ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับทุกท่านที่มีเมล์ @mju.ac.th นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 1 TB
ทำให้เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดย Onedrive นั้นไม่เพียงใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น ยังมีความสามารถต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น สามารถใช้งาน Word | Excel | PowerPoint แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการเก็บไฟล์ Office ไว้บน OneDrive ช่วยให้เราทำระบบ Autosave ได้ โดยไม่ต้องกลัวลืม Save หรือการย้อนเวลาไฟล์ได้ จากฟีเจอร์ Version History ได้

Forms

ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบฟอร์ม สำหรับรวบรวมข้อมูลจากบุคคล สามารถนำ Microsoft Forms ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น โดยสามารถสร้างคำถามได้หลายประเภท ได้แก่ Choice, Text, Rating และ Date เป็นต้น
เมื่อสร้างแบบฟอร์มหรือข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งลิงก์ไปได้หลายรูปแบบเช่น อีเมล บุคคลที่ต้องการ อาจจะวางลิงก์บนเว็บไซต์โดยตรง รวมถึงสามารถสร้าง QR Code เพื่อเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์ก็ได้

 

การใช้งาน OneDrive และ MS Form สามารถเข้าใช้งานผ่าน
website :: www.office.com

 ในการจัดอบรมนั้นสามารถดูคู่มือย้อนหลังได้ที่

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY4MjMw&method=inline

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1204
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » การเขียนบทความลงวารสารวารสารแม่โจ้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล...
เทคโนโลยีสารสนเทศ  บทความวิจัย  วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  วิทยาการคอมพิวเตอร์     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 28/9/2566 13:16:08  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2566 19:52:13   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การพัฒนาระบบสารสนเทศ » ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย (วาจา: VAJA)
Vaja คือ ระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย หรือ ระบบแปลงข้อความภาษาไทยให้เป็นเสียงพูด โดยมีเวอร์ชันล่าสุดคือ วาจาเวอร์ชัน 9.0 เพื่อเป็นผู้ช่วยเหล่าเมกเกอร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในการสร้างไลบรารี (Library)
ภาษาไทย  ระบบสังเคราะห์เสียงพูด  วาจา: VAJA     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สมนึก สินธุปวน  วันที่เขียน 27/9/2566 21:20:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2566 5:52:32   เปิดอ่าน 18  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง