ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
วันที่เขียน 9/9/2564 10:17:53     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/2/2566 20:08:23
เปิดอ่าน: 1412 ครั้ง

ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive เมื่อวันนพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams

จากที่่กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จัดโครงการตามแผนยุทศาสตร์สำนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการลดการบริหารจัดการลดขั้นตอนในการปฎิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดโครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive ขึ้นในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams นั้น โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจตามหัวข้อดังนี้

  •  การจัดเก็บข้อมูลบน MS Onedrive
    • การสร้างและจัดการเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับ MS Office Application
    • การแชร์และการกำหนดสิทธิการเข้าถึงเอกสาร
    • การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เคลื่อนที่
  • การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย MS Form

OneDrive

เป็นบริการของ Microsoft ที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์สำหรับทุกท่านที่มีเมล์ @mju.ac.th นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ถึง 1 TB
ทำให้เก็บข้อมูลสำคัญต่างๆ อาทิ รูปภาพ วิดีโอ และเอกสารต่างๆ ซึ่งสามารถเปิดดูได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ โดย Onedrive นั้นไม่เพียงใช้เก็บข้อมูลเท่านั้น ยังมีความสามารถต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น สามารถใช้งาน Word | Excel | PowerPoint แบบออนไลน์ได้ รวมถึงการเก็บไฟล์ Office ไว้บน OneDrive ช่วยให้เราทำระบบ Autosave ได้ โดยไม่ต้องกลัวลืม Save หรือการย้อนเวลาไฟล์ได้ จากฟีเจอร์ Version History ได้

Forms

ใช้สำหรับสร้างแบบทดสอบออนไลน์ แบบฟอร์ม สำหรับรวบรวมข้อมูลจากบุคคล สามารถนำ Microsoft Forms ไปประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจแบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น เป็นต้น โดยสามารถสร้างคำถามได้หลายประเภท ได้แก่ Choice, Text, Rating และ Date เป็นต้น
เมื่อสร้างแบบฟอร์มหรือข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถส่งลิงก์ไปได้หลายรูปแบบเช่น อีเมล บุคคลที่ต้องการ อาจจะวางลิงก์บนเว็บไซต์โดยตรง รวมถึงสามารถสร้าง QR Code เพื่อเข้ามาทำแบบทดสอบออนไลน์ก็ได้

 

การใช้งาน OneDrive และ MS Form สามารถเข้าใช้งานผ่าน
website :: www.office.com

 ในการจัดอบรมนั้นสามารถดูคู่มือย้อนหลังได้ที่

https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NDY4MjMw&method=inline

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1204
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/2/2566 20:08:05   เปิดอ่าน 76249  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/2/2566 18:37:51   เปิดอ่าน 1309  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น » มารู้จัก Google Workspace ให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดข้อมูลเกี่ยวกับ Google Workspace ทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหลักและฟังก์ชันที่มีเฉพาะบน Google Workspace สำหรับบุคคลที่มองหาเครื่องมือไอทีสำหรับเป็นแนวทางปรับเปลี่ยนและพัฒนาป...
Google Workspace     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน พัชรี ยางยืน  วันที่เขียน 31/3/2564 15:43:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/2/2566 16:40:32   เปิดอ่าน 1577  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง