Blog : MS OFFICE
รหัสอ้างอิง : 12
ชื่อสมาชิก : ศุภวรรณ สัจจากุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suppawan@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:45

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : MS OFFICE
การใช้ ms office แก้ปัญหาการทำงาน , Tip & Trice
MS OFFICE » ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive
ถอดบทเรียน โครงการการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ ด้วยโปรแกรม Microsoft OneDrive เมื่อวันนพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ MS Teams
คำสำคัญ : Microsoft Form  Microsoft Onedrive  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 292  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 9/9/2564 10:17:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 19:07:12
MS OFFICE » ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams”
ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563
คำสำคัญ : Microsoft Teams  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1023  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/9/2563 10:01:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 14:55:47
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต และ โทรศัพท์ SmartPhone รวมถึงเข้าทำงานได้ทุกเว็บบราวเซอร์
คำสำคัญ : Google Classroom  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1708  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/11/2564 6:48:30
MS OFFICE » การสร้างจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word
สำหรับท่านที่มีปัญหาในการจัดพิมพ์เอกสารที่มีเนื้อหาเหมือนกันแต่แตกต่างกันเพียงบางส่วน เช่น คำขึ้นต้น ชื่อ ตำแหน่ง เช่น วุฒิบัติ ซองจดหมาย บัตรเชิญ การทำจดหมายเวียนด้วย Microsoft Word อาจเป็นอีกทางเลือกในการแก้ปัญหาของท่านได้
คำสำคัญ : ms Office  tip & trick  word  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 38615  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 18/2/2563 14:17:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/11/2564 11:52:44

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้