ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams”
วันที่เขียน 8/9/2563 10:01:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 15:09:51
เปิดอ่าน: 155 ครั้ง

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

          เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid -19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับตัวรับวัฒนธรรมการทำงานแบบ "รีโมต" หรือการทำงานระยะไกล ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด "วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประชุมในรูปแบบต่างๆ สำหรับบุคลากรและอาจารย์ ด้วย Microsoft Teams" ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • 09.30-12.00 น. สำหรับบุคลากร (Remote Working with Microsoft Teams)
  • 13.30-16.30 น. สำหรับอาจารย์

          ในการจัดอบรมสำหรับบุคลากร Remote Working with Microsoft Teams นั้นสามารถเข้าศึกษาย้อนหลังได้ที่
https://bit.ly/MJUTeams_Live_Morning
และสรุปบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  1. Microsoft Teams เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในทีม ที่สามารถหลากหลาย ดังนี้
  • แชท วีดีโอคอล แชร์ไฟล์ และแก้ไขงานพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์ ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตาม
  • Microsoft Teams สามารถสร้างทำห้องประชุมออนไลน์ได้ พร้อมหน้าจอได้ การพิมพ์ text การแชร์ลิงค์ แชร์ไฟล์ เฉพาะในกลุ่ม รวมไปถึงยังสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการเบลอฉากหลังขณะประชุมได้อีกด้วย
  • Microsoft Teams มีเครื่องมือในการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ขณะวีดีโอคอล ให้ผู้ที่ต้องออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาทีหลังสามารถเปิดทบทวนได้
  • หัวหน้างานสามารถสั่งงานคนในทีมได้จากฟีเจอร์ Assignment และสามารถกำหนดเดดไลน์วันส่งงานและตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของ task นั้นๆได้อีกด้วย
  • Microsoft Teams สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายบนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ Wearable ต่างๆ เป็นต้น
  • สิ่งที่ต้องมีสำหรับการใช้งาน Microsoft Teams คือบัญชีผู้ใช้ของ Office365 หรือบัญชี @mju.ac.th
  1. วิธีเข้าใช้งาน Microsoft Teams

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1115
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ถอดบทเรียน KM » สรุปแนวทางการกำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการศึกษา
แนวทางการกำหนดหัวข้อปฏิบัติเพื่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ไปใช้โดยมีเจตนาไม่สุจริต และให้มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภารกิ...
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  แนวปฏิบัติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 17/9/2563 7:47:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 1:26:12   เปิดอ่าน 46  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ » ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล มีภารกิจดูแลการให้บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งผู้ใช้งานทั้งอาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์ที่หลากหลาย และซอฟต์...
ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์  โปรแกรมลิขสิทธิ์  โปรแกรมสำเร็จรูป     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน บรรพต โตสิตารัตน์  วันที่เขียน 13/5/2563 11:03:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/9/2563 14:17:41   เปิดอ่าน 727  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
MS OFFICE » คู่มือใช้งาน Google Classroom สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Google Classroom เป็นบริการของ Google ที่มีเครื่องมือสำหรับให้อาจารย์ผู้สอนได้ใช้ประโยชน์ในการสร้างห้องเรียนเสมือนได้ ซึ่งการใช้งานนั้น สามารถเข้าใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต...
Google Classroom     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ศุภวรรณ สัจจากุล  วันที่เขียน 8/4/2563 14:42:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/9/2563 10:25:05   เปิดอ่าน 611  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง