ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams”
วันที่เขียน 8/9/2563 10:01:05     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 21:29:01
เปิดอ่าน: 1389 ครั้ง

ถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Remote Working with Microsoft Teams” เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

          เนื่องด้วยสถานการณ์ Covid -19 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ปรับตัวรับวัฒนธรรมการทำงานแบบ "รีโมต" หรือการทำงานระยะไกล ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดและแพร่กระจายเชื้อ ดังนั้นทางกองเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกับบริษัท ลานนาคอม จำกัด ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด "วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประชุมในรูปแบบต่างๆ สำหรับบุคลากรและอาจารย์ ด้วย Microsoft Teams" ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • 09.30-12.00 น. สำหรับบุคลากร (Remote Working with Microsoft Teams)
  • 13.30-16.30 น. สำหรับอาจารย์

          ในการจัดอบรมสำหรับบุคลากร Remote Working with Microsoft Teams นั้นสามารถเข้าศึกษาย้อนหลังได้ที่
https://bit.ly/MJUTeams_Live_Morning
และสรุปบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

  1. Microsoft Teams เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการติดต่อสื่อสารภายในทีม ที่สามารถหลากหลาย ดังนี้
  • แชท วีดีโอคอล แชร์ไฟล์ และแก้ไขงานพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบเรียลไทม์ ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ตาม
  • Microsoft Teams สามารถสร้างทำห้องประชุมออนไลน์ได้ พร้อมหน้าจอได้ การพิมพ์ text การแชร์ลิงค์ แชร์ไฟล์ เฉพาะในกลุ่ม รวมไปถึงยังสามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยการเบลอฉากหลังขณะประชุมได้อีกด้วย
  • Microsoft Teams มีเครื่องมือในการบันทึกการประชุมแบบเรียลไทม์ขณะวีดีโอคอล ให้ผู้ที่ต้องออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาทีหลังสามารถเปิดทบทวนได้
  • หัวหน้างานสามารถสั่งงานคนในทีมได้จากฟีเจอร์ Assignment และสามารถกำหนดเดดไลน์วันส่งงานและตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของ task นั้นๆได้อีกด้วย
  • Microsoft Teams สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายบนหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ Wearable ต่างๆ เป็นต้น
  • สิ่งที่ต้องมีสำหรับการใช้งาน Microsoft Teams คือบัญชีผู้ใช้ของ Office365 หรือบัญชี @mju.ac.th
  1. วิธีเข้าใช้งาน Microsoft Teams

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1115
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา » ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work...
Digital  Literacy  การรู้  ดิจิทัล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน สุภาพรรณ อนุตรกุล  วันที่เขียน 25/11/2564 9:56:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 21:27:58   เปิดอ่าน 21983  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
บทความที่น่าสนใจ » สรุปกิจกรรม KM ระบบบริการของหน่วยงาน วันที่ 17 สิงหาคม 2564
ระบบบริการของหน่วยงาน พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน ร่วมกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบและพัฒนาระบบให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน ภายใต้ระบบสารสนเทศ...
ERP  ระบบบริการของหน่วยงาน  ระบบบริหารจัดการ  ระบบสารสนเทศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน ณัฐกฤตา โกมลนาค  วันที่เขียน 20/8/2564 15:01:37  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/7/2565 20:57:04   เปิดอ่าน 794  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง