รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 7 76 ผ่าน
56-00-11-127 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-139 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-148 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 : ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-523 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-61-133 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 60
56-00-61-188 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 1
58-00-61-669 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมบังคับของคณะ 4 21 ผ่าน
กิจกรรมเลือกเสรี 8 102 ผ่าน
56-00-33-864 โครงการเดินรณรงค์ "ค่าคน ค่าเขื่อน" โดยกลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดร่วมกับชมรมอาสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-37-866 กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ สภากาชาดไทย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1 6
56-01-31-534 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพทางการเกษตร ผู้เข้าร่วม 1 6
57-01-32-410 โครงการการแข่งขันกีฬาสร้างเสริมสุขภาพ ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-31-863 โครงการค่ายฝึกอบรมการสื่อสารอย่างสันติวิธี เพื่อการรณรงค์ (Non - Violent Communication) ผู้เข้าร่วม 1 22
59-00-31-865 โครงการค่ายสมัชชาชุมชนนักกิจกรรมภาคเหนือ ผู้เข้าร่วม 1 30
59-00-33-845 โครงการค่ายเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 20
59-00-33-847 โครงการ "รักน้อง น้องรัก" โดยชมรมกลุ่มนกเสรีเพื่อโรงเรียนในชนบท ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 19 199 ผ่าน