บันทึกความร่วมมือ ,Memorandum Of Understanding 65  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. การจัดการศึกษาทางด้านสหกรณ์
คณะเศรษฐศาสตร์
30/03/2548  - ไม่ระบุ
2. Oklahoma State University , USA
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/12/2548  - ไม่ระบุ
3. Bataan Peninsula State University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
08/08/2552  - 07/07/2570
4. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/05/2553  - ไม่ระบุ
5. Yunnan Nationalities University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/09/2553  - ไม่ระบุ
6. Kagawa University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22/11/2554  - ไม่ระบุ
7. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตกล้วยไม้เชิงอุตสาหกรรมในพระราชดำริฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16/08/2555  - ไม่ระบุ
8. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบงานประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย
22/04/2556  - ไม่ระบุ
9. การสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
07/08/2557  - ไม่ระบุ
10. Chienkuo Technology University
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13/08/2557  - 12/08/2567
11. ว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการ สร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
กองแผนงาน
27/08/2557  - ไม่ระบุ
12. Southwest Forestry University
03/03/2560  - ไม่ระบุ
13. Mahasaraswati Denpasar University
15/05/2560  - ไม่ระบุ
14. Kun Shan University
06/10/2560  - ไม่ระบุ
15. Shanghai University
17/10/2560  - ไม่ระบุ
16. National Chiayi University
22/11/2560  - 22/11/2570
17. Yunnan College of Business Management
15/05/2561  - 15/05/2566
18. Yunnan Nanfang Youth College
15/05/2561  - 15/05/2566
19. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566
20. National Taiwan Ocean University
28/12/2561  - 28/12/2566
21. Can Tho University
28/12/2561  - 28/12/2566
22. Feng Chia University
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
15/01/2562  - 15/01/2567
23. Asia University
26/04/2562  - 25/04/2567
24. Central Luzon State University
01/07/2562  - 01/07/2567
25. MOU with CTBC Business School
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23/12/2562  - 23/12/2567
26. National Penghu University of Science and Technology
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
13/04/2563  - ไม่ระบุ
27. Universitas Gadjah Mada
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
14/04/2563  - ไม่ระบุ
28. Fo Guang University
งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
14/04/2563  - ไม่ระบุ
29. National Pingtung University of Science and Technology
01/10/2564  - 01/10/2569
30. Souphanouvong University
12/11/2564  - 12/11/2569
31. Shaanxi Zijin Tengda Education
วิทยาลัยนานาชาติ
02/12/2564  - 02/12/2569
32. University of the East
16/02/2565  - 16/02/2570
33. Bogor Agricultural University
07/04/2565  - 07/04/2570
34. The International Sustainable Development Studies (ISDI)
วิทยาลัยนานาชาติ
07/04/2565  - 07/04/2570
35. Royal University of Bhutan, Bhutan
18/05/2565  - 05/05/2570
36. Champasack University
22/06/2565  - 22/06/2570
37. Sam Ratulangi University
24/06/2565  - 24/05/2570
38. Bulacan Agricultural State College
18/07/2565  - 07/07/2570
39. Cavite State University
18/07/2565  - 07/07/2570
40. Central Mindanao University
18/07/2565  - 07/07/2570
41. Marinduque State College
18/07/2565  - 07/07/2570
42. Mindoro State University
18/07/2565  - 07/07/2570
43. Romblon State University
18/07/2565  - 07/07/2570
44. University of Eastern Philippines
18/07/2565  - 07/07/2570
45. University of Rizal System
18/07/2565  - 07/07/2570
46. Visayas State University
18/07/2565  - 07/07/2570
47. Western Philippines University
18/07/2565  - 07/07/2570
48. Vanung University
05/08/2565  - 05/08/2570
49. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
24/08/2565  - 24/08/2570
50. National University of Laos
31/08/2565  - 31/08/2570
51. Northern Agriculture and Forestry College
01/09/2565  - 01/09/2570
52. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
23/09/2565  - 23/09/2570
53. Universitas Brawijaya
26/11/2565  - 26/11/2570
54. Universiti Teknologi MARA
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
26/12/2565  - 26/12/2570
55. Universitas Negeri Yogyakarta
10/03/2566  - 10/03/2571
56. Liaoning Institute of Science and Technology
27/03/2566  - 27/03/2571
บันทึกข้อตกลง ,Memorandum Of Agreement 13  รายการ
ชื่อการทำความร่วมมือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่ทำความร่วมมือวันที่เริ่มต้น-สิ้นสุดหมายเหตุ
1. Guangxi DongFang Foreign Languages College
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
01/12/2552  - ไม่ระบุ
2. Tokai University,Kyushu Campuses
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27/04/2553  - ไม่ระบุ
3. The University of the Philippines Los Banos
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10/10/2554  - ไม่ระบุ
4. Guangxi University of Foreign Languages, P.R. china
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30/07/2555  - ไม่ระบุ
5. Vanung University
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
09/01/2556  - 09/01/2566
6. Southern Taiwan University of Science and Technology
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
07/04/2558  - ไม่ระบุ
7. Central Luzon State University
20/02/2560  - ไม่ระบุ
8. University Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)
15/06/2561  - ไม่ระบุ
9. Chiba University
20/08/2561  - 21/08/2566
10. Yamaguchi University
คณะผลิตกรรมการเกษตร
27/05/2565  - 27/05/2570
11. Wuling Farm, Veterans Affairs Council
คณะผลิตกรรมการเกษตร
07/11/2565  - 07/11/2570
12. Fengshan Tropical Horticultural Experiment Branch
คณะผลิตกรรมการเกษตร
28/11/2565  - 28/11/2570
13. Fushoushan Farm, Veterans Affairs Council
คณะผลิตกรรมการเกษตร
02/12/2565  - 30/11/2570